Priopćenje sa zatvorenoga dijela 223. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 223. sjednice, Vlada je usvojila preglede zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2020. godinu. 

Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Prijedlozi zakona https://bit.ly/2Xmq7GA
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3bXD9yq
 
Donesene su i sljedeće kadrovske odluke:
 
Zbog isteka mandata, razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. Razriješeni su: Ana Mandac, Ivan Lakoš, mr. sc. Krešimir Dragić, Emilija Vučinić Margeta, Ankica Jakšić, mr. sc. Juraj Orenda, Dragutin Ranogajec i Jasminka Martinović. Dijelom novih članova Upravnog odbora Agencije, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija, imenovani su Ana Mandac, Ivana Krznar, mr. sc. Krešimir Dragić, mr. sc. Ivana Živković, Ankica Jakšić, mr. sc. Irena Jahutka, Dragutin Ranogajec i Jasminka Martinović.
 
Također su, zbog isteka mandata, razriješeni dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić te član toga vijeća prof. dr. sc. Vlado Guberac. 

U novom mandatnom razdoblju, izv. prof. dr. sc. Krunoslav Karalić ponovno je imenovan predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, a prof. dr. sc. Vlado Guberac njegovim članom.
 
Zbog isteka mandata, s danom 13. travnja 2020., razriješeni su dosadašnji članovi i članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Marija Knežević Kajari, Mirela Kalcina, Miroslav Smetiško, Anny Brusić, Ana Milićević Pezelj, Tanja Bitanga i Jeniseja Fištrek.

U novom mandatnom razdoblju, s danom 14. travnja 2020., imenovan je dio novih članova i članica Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji se imenuju na prijedlog ministra nadležnog za rad, Gospodarsko-socijalnog vijeća te predstavnika radnika Zavoda. Imenovani su: Marija Knežević Kajari, Mirela Kalcina, Miroslav Smetiško, Anny Brusić, Ana Milićević Pezelj i Valentin Jackiv.
 

Pisane vijesti