Priopćenje sa zatvorenoga dijela 224. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 224. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 8. i 9. lipnja 2023.,Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zapošljavanja i socijalne politike (EPSCO Employment, Social), 12. lipnja 2023. te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača, u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), 13. lipnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg obračuna strateških robnih zaliha s Izvješćem o upravljanju za 2022. godinu te Odluka o otpisu robe i rashodovanju osnovnih sredstava i sitnog inventara Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja – Ravnateljstva za robne zalihe, po godišnjem popisu na dan 31. prosinca 2022. Točke su označene stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te ih nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, provedbi Nacionalnog programa reformi te o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Lipanj/224%20-%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2005%2006%202023%20(2).xlsx
 
Podzakonski prijedlozi:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Lipanj/224%20-%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2005%2006%202023%20(1).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. predlaže izbor Sande Šimić Petrinjak, Zdravka Janića i Miljenka Radnića za članove Nadzornog odbora toga društva, temeljem provedenog postupka za izbor članova Nadzornog odbora, na razdoblje od četiri godine. 
 
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja