Priopćenje sa zatvorenoga dijela 229. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 229. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije: Vijeće za vanjske poslove (FAC), 26. lipnja 2023., Vijeće za opće poslove (GAC), 27. lipnja 2023. te Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 26. i 27. lipnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti:
 https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Lipanj/229%20-%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2019%2006%202023.xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Lipanj/229%20-%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2019%2006%202023%20(2).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. imenovanje Vedrana Augustinovića za člana Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora člana Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. imenovanje Ivane Gudelj Tičak za članicu Uprave, do provedbe natječaja za imenovanje člana Uprave Agencije, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Agencija Alan d.o.o. imenovanje Gorana Basarca za predsjednika Uprave te Ivice Nekića za člana Uprave Agencije, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, na vrijeme od četiri godine.
 
Izmijenjena je Odluka o imenovanju EU koordinatora i njihovih zamjenika tako da se razrješuje dio dosadašnjih EU koordinatora i njihovih zamjenika te imenuje dio novih.
 
Razrješuju se koordinatori Nataša Mikuš Žigman, Ivan Crnčec, dr.sc. Ivana Franić, Šime Erlić, Majda Burić, Sanja Šaban, Željko Plazonić i Vladimir Drobnjak te zamjenici koordinatora Maja Vitaljić, mr.sc. Želimir Kramarić, Mirela Grgurić, Jadranka Vranek, Biljana Orlić, Ivana Porges, Marin Šarlija, Martina Štefančić, Irena Tušek, Boris Gorup, Sanja Silaj Zeman te dr.sc. Mirta Kapural.
 
Novim EU koordinatorima imenuju se Hrvoje Bujanović, Vedrana Šimundža Nikolić, Ivica Šušak, Domagoj Mikulić, Ivan Vidiš, Irena Križ Šelendić, dr.sc. Silvio Bašić te Ivana Porges, a zamjenicima koordinatora Mladen Bručić-Matic, Staša Skenžić, Senka Daniel, Mladen Majstorović, Nataša Vukičević, Maja Bogdan, Marina Smernić, Brankica Alujević Grgas, Jelena Sekulić, Vesna Lučić Regvar, Anamarija Mladinić te Sani Valentinc.

Pisane vijesti