Priopćenje sa zatvorenoga dijela 237. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 237. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 25. srpnja 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Vlada je donijela Odluku o obnavljanju strateških robnih zaliha šećera. Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesen je i Prijedlog odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske u multinacionalne snage koje se organiziraju u sklopu NATO-a. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Srpanj/237%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2018%2007%202023%20(5).xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Srpanj/237%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2018%2007%202023%20(3).xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, imenovan je dio članova Odbora za državnu službu temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju: Maja Pleskalt, Nadja Rabar, Zdenko Blaženčić, Ivana Najman, Goran Orešković i Branka Cvitanović.
 
Na osobni zahtjev razriješen je predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar Božidar Longin, a novim predsjednikom Upravnog vijeća imenovan je Darko Kasap.
 

Pisane vijesti | Priopćenja