Priopćenje sa zatvorenoga dijela 237. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 237. sjednice, Vlada se Ustavnome sudu očitovala na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Narodne novine, br. 51/20, 54/20, 55/20 i 56/20)
 
Ustavnome sudu Vlada se očitovala i na dopunjene zahtjeve toga suda za dostavu očitovanja u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine, broj 42/20), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine, broj 47/20), Zakona o dopuni Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine, broj 31/20), Zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 32/20) i odluka donesenih na temelju tih zakona.
 
Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Vlada je dala suglasnost. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
 
Vlada je usvojila usmeno izvješće o stanju iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Raspravljalo se i o kadrovskim pitanjima.
 
Zbog odlaska na novu dužnost, s danom 30. lipnja 2020. razriješena je glavna državna rizničarka  mr. sc. Ivana Jakir-Bajo.
 
Mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, također je, zbog odlaska na novu dužnost, s 30. lipnja 2020. razriješena dosadašnje dužnosti Nacionalne dužnosnice za ovjeravanje. Vršiteljem dužnosti Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, s danom 1. srpnja 2020., imenovan je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan.
 
Državnoj službenici Anji Jelavić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture, s danom 9. srpnja 2020.,  jer joj istječe dosadašnje ovlaštenje, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Vlada je i državnu službenicu Ivanu Prgin ponovno ovlastila za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za arhive, knjižnice i muzeje u Ministarstvu kulture, s danom 13. srpnja 2020., jer joj istječe dosadašnje ovlaštenje, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Na osobni zahtjev, razriješena je zamjenica glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku, mr. sc. Jadranka Vuglar, s danom 30. lipnja 2020.
 
Vlada je Glavnoj skupštini društva  Hrvatska elektroprivreda d.d. predložila izbor  dr. sc. Gorana Granića i mr. sc. Jelene Zrinski Berger za članove Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, jer im je mandat od šest mjeseci istekao 19. lipnja 2020.
 
Sukladno odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu, razriješen je dosadašnji privremeni rektor prof. dr. sc. Roberto Lujić. Novim je privremenim rektorom Sveučilišta u Slavonskom brodu imenovan prof. dr. sc. Ivan Samardžić.
 

Pisane vijesti