Priopćenje sa zatvorenoga dijela 239. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 239. sjednice Vlade, članovi Vlade usmeno su izvješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, radi odlaska na novu dužnost razriješen je državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dr.sc. Mario Šiljeg s danom 31. srpnja 2023.
 
Mladen Fruk imenovan je ravnateljem Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, a Željka Gudelj-Velaga ravnateljicom Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede na vrijeme od četiri godine temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju. Daniela Sukalić imenovana je glavnom tajnicom Ministarstva poljoprivrede na vrijeme od četiri godine temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju. 
 
Zbog isteka mandata razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog vijeća Energetskog instituta Hrvoje Požar Zoran Pačandi, Kristina Džimbeg i Ivana Palinić Galović, a novim članovima imenovani su Antonio Pavlečić, Ivana Palinić Galović i Trpimir Majcan.
 
Državnom službeniku Zvonimiru Peniću ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za zatvorski sustav i probaciju u Ministarstvu pravosuđa i uprave do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Donesen je Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva Narodne novine d.d. predlaže izbor Roberta Blažinovića, Marina Bulata, Helge Svirčić i mr. sc. Stanka Borića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im je istekao mandat.
 
Donesena je Odluka kojom se razrješuju dosadašnji članovi nadzornih i revizorskih odbora zbog isteka mandata Stjepan Mandić, dr. sc. Danijel Nestić, mr.sc. Kristjan Staničić i dr.sc. Zvonimir Savić. Imenovani su novi članovi nadzornih i revizorskih odbora obveznih mirovinskih društava, kao predstavnici članova pojedinog mirovinskog fonda, koji zastupaju interese njegovih članova. Tako je Melita Čičak imenovana članicom Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva Allianz ZB d.o.o., mr.sc. Dubravka Vlašić Pleše članicom Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva ERSTE d.o.o., mr.sc. Kristjan Staničić članom odbora i Revizorskog odbora društva PBZ Croatia osiguranje d.d., i dr.sc. Zvonimir Savić članom Nadzornog odbora i Revizorskog odbora društva Raiffeisen.                                                                           

Pisane vijesti