Priopćenje sa zatvorenoga dijela 251. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 251. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za konkurentnost (unutarnje tržište i industrija) (COMPET – Internal Market and Industry), 25. rujna 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2., 4. i 12. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 33/23.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Također, Vlada je Ustavnom sudu odgovorila na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije („Narodne novine“, broj 31/23.). Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Donesen je Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteno o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Mladenu Bručiću-Maticu dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju i sprječavanje korupcije u Ministarstvu pravosuđa i uprave, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Paula Letunić imenovana je zamjenicom stalne predstavnice Republike Hrvatske pri Europskoj uniji i pri Europskoj zajednici za atomsku energiju, sa sjedištem u Bruxellesu, i predstavnicom Vlade Republike Hrvatske u Odboru stalnih predstavnika vlada država članica pri Europskoj uniji u sastavu zamjenika stalnih predstavnika (COREPER 1), s danom 1. listopada 2023., na razdoblje od četiri godine.
 
Mirela Fučkar, Ivan Miljak, Ivan Lakoš i Ana Lovrić imenovani su članovima i članicama Upravnog vijeća Centra za mirno rješavanje sporova, iz reda predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa i uprave.
 
Državnom službeniku Hrvoju Ćosiću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za financije, javnu nabavu i strateško planiranje u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anke Slonjšak, s danom 30. rujna 2023., na osobni zahtjev, te upućen u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Skupštini društva Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. predloženo je imenovanje Darjana Budimira za direktora toga društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Pisane vijesti