Priopćenje sa zatvorenoga dijela 259. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 259. sjednice, Vlada se očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 2. i 4. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o trgovini („Narodne novine“, broj 33/23.) Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2023. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Listopad/259%20sjednica%20VRH/a)%20Tablica%20prijedloga%20zakona%202023%2023%2010%202023.xlsx
 
Podzakonski akti:
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/2016/Sjednice/2023/Listopad/259%20sjednica%20VRH/b)%20Tablica%20podzakonskih%20akata%202023%2023%2010_2023.xlsx
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, na osobni zahtjev razriješen je glavni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Hrvoje Prusina. Državnoj službenici Ani Vukas dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika tog Ministarstva, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika Ministarstva, a najduže do šest mjeseci.
 
Tatjana Štritof imenovana je ravnateljicom Hrvatskog  zavoda za socijalni rad temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Razriješeni su i ponovno imenovani pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Tako su razriješeni pa ponovno imenovani pomoćnica ravnatelja za pravne poslove Martina Furlan, pomoćnik ravnatelja za zdravstvenu zaštitu Hrvoje Šušković, pomoćnik ravnatelja za ekonomske poslove Marijan Kovačić, pomoćnica ravnatelja za kontrolu i kvalitetu Višnja Gašpar, pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje Morana Krušarovski i pomoćnica ravnatelja za medicinske poslove Tea Strbad.
 
Razriješen je dosadašnji član Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara brigadni general Ivan Turkalj, a novim članom Nacionalnog odbora, kao predstavnik ministarstva nadležnog za obranu, imenovan je brigadni general Željko Ljubas.  
 

Pisane vijesti | Priopćenja