Priopćenje sa zatvorenoga dijela 263. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 263. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 20. studenoga 2023. te Vijeće za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 21. studenoga 2023. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
           
Vlada je odgovorila Ustavnom sudu Republike Hrvatske na zahtjev za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Odluke o naknadi jedinicama lokalne samouprave na potpomognutim područjima koju plaćaju javne ustanove vezano za upravljanje zaštićenim područjima („Narodne novine“, broj 43/21.). Cjelovit odgovor Vlade bit će objavljen uz odluku Ustavnoga suda.
 
Donesena je Odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Konzulata. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteno o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2023.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, dr.sc. Tereza Rogić Lugarić imenovana je državnom tajnicom u Ministarstvu financija, s danom 20. studenoga 2023.
 
Radi odlaska na novu dužnost, razriješen je državni tajnik u Ministarstvu financija, s danom 19. studenoga 2023., Zdravko Zrinušić. Istovremeno je, s danom 20. studenoga, imenovan glavnim tajnikom Ministarstva financija, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju na razdoblje od četiri godine.
 
Zbog isteka mandata, s danom 22. studenoga, razriješen je zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu Sandro Mustafagić te mu je istovremeno dano ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika, s danom 23. studenoga, do provedbe javnog natječaja za imenovanje zamjenika državnog tajnika.
 
Državnoj službenici Tatjani Vukobratović Spasojević ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
 
 
 

Pisane vijesti