Priopćenje sa zatvorenoga dijela 279. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 279. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za vanjske poslove (FAC), 22. siječnja 2024. te Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 23. siječnja 2024. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga Republike Hrvatske. Točka je označena stupnjem tajnosti "tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesen je i Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o deklariranju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske u multinacionalne snage koje se organiziraju u sklopu NATO-a. Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesen je Zaključak u vezi s prihvaćanjem Godišnjeg izvješća strateške razine o implementaciji NATO Zavjeta za obrambena izdvajanja (Defence Investment Pledge - DIP). Točka je označena stupnjem tajnosti "ograničeno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su članovi Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu Vlado Bagarić i Mario Puh, a novim članovima Povjerenstva imenovani su mr.sc. Mario Kunovec-Varga i Ana Kapetanović.
 
Razriješen je dosadašnji predsjednik Koordinacije za sigurnost pri obalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika David Dobrinić, a novom predsjednicom Koordinacije imenovana je Lidija Božić.  
 
Razriješena je dosadašnja zamjenica člana Savjeta za ljudska prava Tamara Poljarević, a novom članicom Savjeta imenovana je Danijela Gaube, kao predstavnica Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
Razriješena je dosadašnja članica Vijeća nacionalne infrastrukture prostornih podataka dr.sc. Branka Ivančan-Picek, a novim članom Vijeća imenovan je dr.sc. Ivan Güttler, kao predstavnik Državnog hidrometeorološkog zavoda.
 
Zbog isteka mandata, utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dr.sc. Ante Žigmana, Antuna Palarića, dr.sc. Tomislava Ridzaka, Ilijane Jeleč i Jurice Jednačaka. Istovremeno je utvrđen Prijedlog odluke o imenovanju dr.sc. Ante Žigmana predsjednikom, a Antuna Palarića, dr.sc. Tomislava Ridzaka, Anamarije Stanićić i Jurice Jednačaka članovima Upravnog vijeća te upućen Hrvatskom saboru na donošenje.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Jadranski naftovod d.d. izbor mr.sc. Ivice Nuića, Marija Rođaka i Božice Makar za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci, jer im mandat istječe 24. siječnja 2024.   
 

Pisane vijesti | Priopćenja