Priopćenje sa zatvorenoga dijela 280. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 280. sjednice, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za opće poslove (GAC), 29. siječnja 2024. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteno o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju Ivana Turudića Glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, i upućen u Hrvatski sabor na donošenje.
 
Državnoj službenici Ireni Alajbeg povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za gospodarske poslove i razvojnu suradnju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova te je istovremeno imenovana ravnateljicom Uprave, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Državnoj službenici Ireni Tušek povučeno je ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo te je istovremeno imenovana zamjenicom glavne ravnateljice, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Razriješen je dosadašnji direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Dragan Hristov te je ponovno imenovan direktorom te Agencije.
 
Razriješena je dosadašnja članica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije mr.sc. Ivana Živković, a novom članicom Upravnog vijeća koja se imenuje na prijedlog ministra vanjskih i europskih poslova imenovana je Irena Alajbeg.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. imenovanje Vladislava Veselice za člana Uprave, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju na mandatno razdoblje od četiri godine.

Pisane vijesti