Priopćenje sa zatvorenoga dijela 282. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 282. sjednice, Vlada je donijela Odluku o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkoj obuci i vježbama u 2024. godini. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesena je i Odluka o darovanju materijalnih sredstava. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
                                                          
Dana je suglasnost zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga točku nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o iskorištenosti Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2024. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://rb.gy/lqp67w
 
Podzakonski prijedlozi: https://rb.gy/u6agvm
                                                                                                
Što se tiče kadrovskih pitanja, utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka Zdravka Vukića i Igora Vulje, s danom 18. svibnja 2024., zbog isteka mandata. Također, utvrđen je Prijedlog odluke o imenovanju Zdravka Vukića ravnateljem i Igora Vulje zamjenikom ravnatelja te Agencije, temeljem provedenog postupka po javnom pozivu. Prijedlozi odluka upućuju se u Hrvatski sabor na donošenje.
 

Pisane vijesti | Priopćenja