Priopćenje sa zatvorenoga dijela 283. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 283. sjednice Vlade utvrđen je Odgovor Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u vezi sa zahtjevom tužitelja EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o., za ocjenu zakonitosti Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12.)  kao i Odgovor Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u vezi sa zahtjevom tužitelja EVN Croatia Plin d.o.o. iz Zagreba, kojeg zastupa Odvjetničko društvo Borić & Partneri d.o.o., za ocjenu zakonitosti Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 49/12.).
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, o provedbi Nacionalnog programa reformi 2023., za mjesec siječanj 2024. te o pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2024.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Anica Katačić imenovana je pomoćnicom ravnateljice Hrvatskog zavoda za socijalni rad, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjih članova Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja Denisa Matića, mr.sc. Ljiljane Pavlic te Vesne Patrlj zbog isteka mandata, kao i Prijedlog odluke o imenovanju Denisa Matića, mr.sc. Branimire Kovačević, Hrvoja Šeremeta i Sandre Mikinac novim članovima Vijeća, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, te su upućeni u Hrvatski sabor na donošenje.
 

Pisane vijesti