Priopćenje sa zatvorenoga dijela 32. sjednice Vlade

Na zatvorenom dijelu današnje, 32. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove, u formatu ministara kohezije (GAC-Cohesion), koji će se održati 25. travnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama, one se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama prethodno ne objavljuju. 
Dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti tek se usuglašavaju u odgovarajućim procedurama prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor. 

Vlada je dala suglasnost za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj. Cjelovit materijal ove točke nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Usvojen je pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Pregled je dostupan na poveznici http://bit.ly/2os6BUb

Također, usvojen je pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Ovaj je pregled dostupan  na http://bit.ly/2oVouyJ

Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.
Glavnoj skupštini Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., predložila je opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora društva Tanjice Liktar, te izbor dr. sc. Marije Zuber za  novu članicu Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.,  najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Vlada je, također, Nadzornom odboru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. predložila opoziv dosadašnje predsjednice Vesne Živković i člana Uprave Stjepka Čička, te njihovo imenovanje za predsjednicu i člana Uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Razriješen je dio dosadašnjih članica Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i to mr. sc. Vesna Jurić Bulatović i Ankica Nježić. Vlada je imenovala dio novih članica istoga Međuvladinog mješovitog odbora, kao predstavnice nadležnih ministarstava: dr. sc. Ivu Hraste Sočo, Ivanu Pilko Čunčić i Jadranku Bošnjak. 

Pisane vijesti