Priopćenje sa zatvorenoga dijela 37. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 37. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća ministara i to Vijeća za vanjske poslove u formatu ministara obrane (FAC Defence) koje će se održati 18. svibnja 2017., Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 18. svibnja 2017., Vijeća za vanjske poslove u razvojnom formatu (FAC Development), 19. svibnja 2017., Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC Article 50), 22. svibnja 2017., Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 22. i 23. svibnja 2017. godine i Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koje se održava 23. svibnja 2017. godine.

S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama, one se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama prethodno ne objavljuju.  Dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti tek se usuglašavaju u odgovarajućim procedurama prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor. 

Prihvaćen je prijedlog odluke o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske. Cjelovit materijal ove točke koja nosi oznaku „tajno“ nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.

Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete preuzeti na poveznicama: http://bit.ly/2qvPnty (zakonski propisi) i http://bit.ly/2qzwJiN (podzakonski propisi).

Vlada je razriješila dio dosadašnjih članica Statističkoga savjeta Državnoga zavoda za statistiku i to dr. sc. Emiru Bečić i Jasnu Belošević Matić. Dijelom novih članova savjeta, Vlada je imenovala, kao predstavnike tijela državne uprave i Hrvatske gospodarske komore, Tereziju Marić i mr. sc. Zvonimira Savića.

Pisane vijesti | Priopćenja