Priopćenje sa zatvorenoga dijela 40. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 40. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanak Vijeća za pravosuđe Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), koje će se sastati 8. i 9. lipnja 2017. godine,  Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), 8. i 9. lipnja 2017. godine i  Vijeća za  poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 12. i 13. lipnja 2017. godine. S obzirom da se radi o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama, one se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, prethodno ne objavljuju.  Dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti tek se usuglašavaju u odgovarajućim procedurama prije samoga sastanka. Slijedom toga moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica. Vlada Republike Hrvatske će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
Vlada je utvrdila prijedlog odluke za otvaranje privremenog Konzularnog ureda u Republici Hrvatskoj. Cjelovit materijal ovog prijedloga nismo u mogućnosti objaviti, poštujući odredbe međunarodnih sporazuma.
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Vlada je dala suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2 Konvencije za zaštitu ljudski prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja je označen stupnjem tajnosti „ograničeno“, stoga nismo u mogućnosti objaviti ovu točku u cijelosti.
Donesen je zaključak o podnošenju Zahtjeva.  Na temelju Pravilnika o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 20/11) Prijedlog zaključka je klasificiran stupnjem tajnosti "povjerljivo" te ga nije moguće objaviti.
Vlada je dala odgovor na tužbu Upravnom sudu u Zagrebu u upravnom sporu radi imenovanja članova Odbora za državnu službu te je dala ovlast za zastupanje u postupku pred navedenim sudom.
Vlada je također odgovorila na tužbu Upravnome sudu u Zagrebu u upravnom sporu radi imenovanja glavne tajnice Ministarstva uprave i ujedno dala ovlast za zastupanje u postupku pred tim sudom.
Usvojeno je usmeno izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.
Vlada je usvojila i usmeno izvješće s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete.
Vlada je razriješila dosadašnje članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, radi isteka  mandata, te je imenovala nove članove Upravnog odbora Nacionalne zaklade u novom mandatnom razdoblju, kao predstavnike nadležnih ministarstava, lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavnika organizacije za razvoj civilnoga društva. Razriješeni su: dr. sc. Jasmina Božić, dr. sc. Zdenko Franić, mr. sc. Boris Hajoš, mr. sc. Vedran Horvat, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, Maja Homolka, dr. sc. Vladimira Ivandić, mr. sc. Vera Šutalo i mr. sc. Joško Klisović. Imenovani su: Mate Damić, dr. sc. Ivana Bilić, prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić; Krešimir Čanić, prof. dr. sc. Vesna Vašiček, Višnja Fortuna, Silvija Belajec, Sanja Putica i mr. sc. Marija Pejčinović Burić.
Razriješen je član Upravnoga vijeća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Damir Šebetić.
Opozvan je dosadašnji predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnoga vijeća za zapošljavanje, obrazovanje i usklađivanje s tržištem rada prof. dr. Srećko Tomas. Novom je predstavnicom Ministarstva znanosti i obrazovanja u tome povjerenstvu imenovana prof. dr. sc. Ivana Franić.
Razriješeni su dosadašnja predsjednica hrvatskoga izaslanstva Stalne mješovite komisije za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji Andreja Metelko-Zgombić, njezin zamjenik Filip Dragović, član Želimir Kramarić i zamjenica člana Predraga Boic-Ljubić, član Rajko Čupić i zamjenik člana Ante Colić, član Mijo Bezer te zamjenici člana Darko Mlinarić, Ratimir Zimmermann i Nada Kujavić.
Andreja Metelko-Zgombić ponovno je imenovana predsjednicom hrvatskoga izaslanstva Stalne mješovite komisije za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pograničnom prometu i suradnji, njezinim zamjenikom i članom imenovan je Zoran Ničeno, zamjenikom člana Dragan Babović, članicom Olivera Shejbal, zamjenicom članice Blanka Belošević; članom Dražen Antolović, zamjenikom člana Milan Vuković, članom Josip Marković, zamjenikom člana Domagoj Križaj, članicom Olga Antoš Žganec te zamjenicom članice Vesna Veselin, kao predstavnici nadležnih ministarstava.
Vlada predlaže Skupštini društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. razrješenje dosadašnjeg člana Uprave Dominika Sugnetića te imenovanje Ivice Mlinarevića novim članom Uprave društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
Upravnom odboru Hrvatske matice iseljenika Vlada predlaže razrješenje dosadašnje vršiteljice dužnosti ravnatelja  Mirjane Ane-Marije Piskulić te imenovanje  Mije Marića novim ravnateljem Hrvatske matice iseljenika.
Na osobni zahtjev, radi odlaska na dužnost gradonačelnika Grada Bjelovara, Vlada je razriješila državnoga tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova Darija Hrebaka.
            

Pisane vijesti