Priopćenje sa zatvorenoga dijela 44. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 44. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke ministara nadležnih za obrazovanje (EYCS - Education), 19. veljače 2021., poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 22. veljače 2021., vanjske poslove (FAC), 22. veljače 2021. te europske poslove (GAC), 23. veljače 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada se očitovala Ustavnom sudu na zahtjev za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske članaka 1. i 3. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 134/20.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluke Ustavnoga suda.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3diUNR2
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3jTPSHR
 
Vlada je usmeno izvještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja,  Ivan Karalić imenovan je povjerenikom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Valpova, a Jadranka Šupraha imenovana je povjerenicom Vlade za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kolan.
 
Skupštini društva Zračna luka Pula d.o.o. predloženo je imenovanje Nine Vojnić Žagar za direktoricu društva Zračna luka Pula d.o.o. do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer joj ističe mandat 26. veljače 2021.
 
Razriješeni su pomoćnici ministrice poljoprivrede dr.sc. Jelena Đugum, mr.sc. Ante Mišura, dr.sc. Krunoslav Karalić, dr.sc. Renata Ojurović, Milan Tankosić, dr.sc. Zdravko Barać i mr.sc. Tatjana Karačić. Temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Milan Tankosić imenovan je ravnateljem Uprave za financijske poslove i javnu nabavu, Sandra Zokić ravnateljicom Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište, Goran Lipavić ravnateljem Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju, dr.sc. Jelena Đugum ravnateljicom Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, mr.sc. Tatjana Karačić ravnateljicom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, dr.sc. Renata Ojurović ravnateljicom Uprave šumarstva, lovstva i drvne industrije, Anita Sever-Koren ravnateljicom Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju, mr.sc. Ante Mišura ravnateljem Uprave ribarstva te dr.sc. Zdravko Barać ravnateljem Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane.
 
Želimir Delač razriješen je dužnosti vršitelja dužnosti ravnatelja te imenovan ravnateljem Agencije za sigurnost željezničkog prometa temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju.
 
Radi isteka mandata razriješeni su predsjednik i član Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek dr.sc. Mario Puljiz i dr.sc. Domagoj Drenjančević. Novim je predsjednikom Upravnog vijeća imenovan Mato Lukić, a članom dr.sc. Hrvoje Mihalj.
 
Također radi isteka mandata, razriješeni su predsjednik i članovi Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur dr.sc. Boris Brkljačić, dr.sc. Ivan Milas te dr.sc. Krešimir Luetić. Novim je predsjednikom Upravnog vijeća imenovan Mislav Herman, a članovima dr.sc. Boris Brkljačić te dr.sc. Goran Roić.

Pisane vijesti