Priopćenje sa zatvorenoga dijela 50. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 50. sjednice Vlade, donesena je Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u vježbama upravljanja u krizama. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Donesena je odluka o davanju suglasnosti Glavnoj državnoj odvjetnici Republike Hrvatske za davanje punomoći.
 
Vlada je usmeno izviještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Nadzornom odboru društva Jadranski naftovod d.d. predlaže se imenovanje mr.sc. Stjepana Adanića za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje najduže od šest mjeseci, jer mu ističe mandat 25. ožujka 2021.
 
Darko Horvat razriješen je dužnosti supredsjedatelja Zajedničkog povjerenstva za provedbu i promicanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Azerbajdžana. Novim supredsjedateljem Zajedničkog povjerenstva imenovan je dr.sc. Tomislav Ćorić.
 
Na osobni zahtjev razriješeni su članovi Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanje Tihomir Tomčić i mr.sc. Ninoslav Šćukanec Schmidt.
 
Mr.sc. Ana Odak razriješena je dužnosti članice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Novom članicom, kao predstavnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, imenovana je Spomenka Đurić.
 
Stipe Župan imenovan je predsjednikom, a Jadranka Groška Kardum i Mario Jurišić članovima Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita, kao specijalizirane financijske institucije koja nastavlja rad umjesto ranije Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka.
 
Zbog isteka mandata razriješeni su predsjednik i članovi Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe Europske unije: Ivan Milanović Litre, Mihaela Adamović Radolfi, Kristina Gerber Sertić, Goran Cvek, Ivan Katavić, dr.sc. Milan Pelc i Mario Vučić.
 
Novim predsjednikom tog Upravnog vijeća ponovno je imenovan Ivan Milanović Litre, a članovima Dijana Mandić, Valentina Cesar, Filip Malinar i Manda Japunčić, kao predstavnici ministarstva nadležnog za obrazovanje i znanost, za mlade, za financije te na prijedlog službenika i namještenika Agencije.

Pisane vijesti