Priopćenje sa zatvorenoga dijela 53. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Ova točka klasificirana je oznakom tajnosti „povjerljivo“, stoga je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je informirana o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj i stanju ispunjenosti prethodnih uvjetovanosti.                                                          
Također, Vlada je upoznata s pregledom zakonskih prijedloga iz Godišnjega plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu, s posebnim osvrtom na reformske prioritete.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.
 
Mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić imenovan je predstojnikom Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, s danom 1. rujna 2017.
 
Vlada je razriješila privremenog glavnog ravnatelja policije Dražena Viteza, te je glavnim ravnateljem policije u Ministarstvu unutarnjih poslova, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na vrijeme od pet godina, imenovala Nikolu Milinu.
 
Vlada je također razriješila pomoćnika ministra uprave Matu Ribičića.
 
Glavnim tajnikom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine, Vlada je imenovala Damira Kaufmana.
 
Razriješen je dio dosadašnjih članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i to mr. sc. Marija Pejčinović Burić, te Sanja Putica. Dijelom novih članova Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, kao predstavnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova i  Ministarstva znanosti i obrazovanja, imenovani su Katja Šare i Stipe Mamić.
 
Vlada je razriješila dosadašnjega člana Upravnoga vijeća Agencije za vodne putove Sašu Radojevića i imenovala Igora Čižmeka novim članom Upravnoga vijeća Agencije, kao predstavnika tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša. 
           
Vlada je opozvala dosadašnjeg predstavnika u Povjerenstvu Gospodarsko-socijalnog vijeća za održivi razvoj, poticanje gospodarstva, energetiku i klimatske promjene Sašu Radojevića, te zamjenicu predstavnika Jasenku Nećak. Novim je predstavnikom u tome Povjerenstvu imenovala Igora Čižmeka, a zamjenikom predstavnika Domagoja Validžića, kao predstavnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
 
Vlada je, zbog isteka mandata, utvrdila prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg potpredsjednika Upravnoga vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ivana Grujića te dijela članova Upravnoga vijeća i to:  dr. sc. Filipa Hameršaka, prof. dr. sc. Damira Agičića, dr. sc. Nikicu Barića i dr. sc. Davora Marijana i uputila ga u Hrvatski sabor na donošenje.  Vlada  Hrvatskome saboru predlaže imenovanje Filipa Hameršaka novim potpredsjednikom te  Nele Kušanić, Marija Reljanovića, dr. sc. Nikice Barića i dr. sc. Davora Marijana dijelom novih članova Upravnoga vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskoga centra Domovinskoga rata.
 
Vlada je povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskoga vijeća Grada Orahovice, zbog toga što se Gradsko vijeće Grada Orahovice nije konstituiralo, imenovala  Krešimira Kostelca.
 
Razriješen je dosadašnji zamjenik člana Nacionalnoga vijeća za kibernetičku sigurnost Ante Orlović. Novim je zamjenikom člana toga vijeća imenovan dr. sc. Damir Trut.
 
Vlada je Glavnoj skupštini društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. predložila izbor članova Nadzornog odbora društva Autocesta Rijeka - Zagreb d.d., i to Josipa Ostrogovića i dr. sc. Marka Šoštarića, najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Pisane vijesti | Priopćenja