Priopćenje sa zatvorenoga dijela 61. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 61. sjednice Vlade utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara prometa i telekomunikacija, 3. i 4. lipnja 2021. te Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. lipnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Vlada je usmeno izviještena o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovski pitanja, razriješena je dosadašnja zamjenica predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Gospodarsko-socijalnom vijeću dr.sc. Ivana Franić, a novim je zamjenikom predstavnika, kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja, imenovan Ivica Šušak.
 
Na osobni zahtjev razriješen je ravnatelj Ravnateljstva za robne zalihe u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Damir Juzbašić.
 
 

Pisane vijesti