Priopćenje sa zatvorenoga dijela 69. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 69. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća ministara: Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 19. srpnja 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Donesen je Intervencijski podnesak Republike Hrvatske u predmetu pred Općim sudom. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Općim sudom, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.
 
Utvrđeno je i Pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije. Sadržaj očitovanja podnesenih u sudskom postupku pred Sudom Europske unije, prije objave presude Suda javno se ne objavljuje.                                                                                           
Vlada je usmeno izvještena o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Mariji Pećanac ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za pravne poslove u zdravstvu u Ministarstvu zdravstva s danom 22. srpnja 2021., do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci, jer joj ovlaštenje ističe 21. srpnja 2021.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Odašiljači i veze d.o.o. imenovanje Mate Botice članom Uprave – direktorom s danom 21. srpnja 2021. kada mu ističe dosadašnji četverogodišnji mandat do imenovanja putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
 
Razriješena je dosadašnja predstavnica Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe Majda Burić, a novim predstavnikom imenovan je Dragan Jelić.
 
Višnja Stanišić razriješena je dužnosti dosadašnje članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na koju je imenovana kao predstavnica radnika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s danom 29. srpnja 2021. zbog prestanka radnog odnosa radi odlaska u mirovinu.
 
Razriješeni su dosadašnji predsjednik i tajnica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe Stjepan Sučić i Višnja Bilić. Također, razriješeni su i članovi i to: Sonja Raguž, Zoran Piličić, Vedrana Šimundža Nikolić, Toma Galli, dr. sc. Vili Beroš, Jasmina Dolmagić, Drago Gojak, Nera Patrlj Sertić, dr. sc. Milovan Kubat i Josip Jelić. Imenovane su nova predsjednica, tajnica i članovi Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu, kao predstavnici nadležnih ministarstava i institucija sukladno Zakonu o osobama nestalim u Domovinskom ratu (Narodne novine, broj 70/19.). Tako je Ivona Paltrinieri imenovana predsjednicom, a Višnja Bilić tajnicom. Imenovani članovi su: Predrag Brkopac, Ivan Jušić, Vedrana Šimundža Nikolić, Frano Matušić, Gordan Žanić, Jasmina Dolmagić, Drago Gojak, Nera Patrlj Sertić, dr. sc. Milovan Kubat i Josip Jelić.
 
Razriješen je dosadašnji zamjenik predsjednika Povjerenstva za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja Stjepan Sučić. Također, razriješen je i dio dosadašnjih članova i to: mr. sc. Zdravka Bušić, Marijan Nikolaus, Zdravko Vukić i mr. sc. Dragica Kemeter. Imenovani su nova zamjenica predsjednika Ivona Paltrinieri te dio novih članova: Ivan Picukarić, Božo Vučemilović-Šimunović, Marija Boberić i Nives Kopajtich Škrlec.
 
Stjepan Sučić, Ivan Crnčec i Lidija Kic razriješeni su dužnosti dosadašnjih članova Zajedničkog međuvladinog mješovitog povjerenstva za provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja. Novim članovima imenovani su Tomo Medved, Maja Vitaljić i mr. sc. Ingrid Szabo, kao predstavnici ministarstva.  
 
Razriješeni su dosadašnji članovi Komisije za ekshumaciju i premještaj posmrtnih ostataka ratnih žrtava prema Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova Stjepan Sučić, Ivan Crnčec i Zdravko Vukić. Novim članovima imenovani su Tomo Medved, Maja Vitaljić i Damir Štimac, kao predstavnici ministarstva.
 
Predlaže se opoziv dosadašnje članice Nadzornog odbora Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Darije Radovanić, s danom 20. srpnja 2021., zbog isteka mandata, te njeno ponovno imenovanje za članicu Nadzornog odbora društva s danom 21. srpnja 2021. nakon provedenog postupka inicijalne procjene primjerenosti.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Hrvatska elektroprivreda d.d. izbor članova Nadzornog odbora društva Hrvatska elektroprivreda d.d., dr. sc. Lukše Lulića, Ive Ivančića, Gorana Granića i mr.sc. Jelene Zrinski Berger do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci jer istječe mandat od šest mjeseci dana 18. srpnja 2021. i 8. kolovoza 2021.
 
Boris Milošević imenovan je predsjednikom Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, kao potpredsjednik Vlade kojeg je odredila Vlada. Njegovim zamjenikom imenovan je Veljko Kajtazi, koji je po položaju zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru. Imenovani su članovi i zamjenici članova kao predstavnici nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave te predstavnici  romske nacionalne manjine temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu. Imenovani članovi su: Frano Matušić, Ante Matijević, Tomislav Paljak, Katica Mišković, Marija Pletikosa, Gordan Hanžek, Alen Tahiri, Suzana Krčmar, Branko Petrović, Stanoje Nikolić, Veli Huseini, Elvis Kralj, Lea Oršuš i Darko Hudorović, a zamjenici članova: Ivana Vejić, Tea Peko, Ana Kešina, Željka Zagorac, Marija Barilić, Tatjana Vukobratović Spasojević i Bahrija Sejfić.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja