Priopćenje sa zatvorenoga dijela 78. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 78. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara - Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 5. listopada 2021. i Vijeće za okoliš (ENVI), 6. listopada 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava dana je suglasnost za postizanje prijateljskog rješenja spora. Na temelju članka 39. stavka 2. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, postupak postizanja rješenja označen je stupnjem tajnosti "ograničeno", stoga ovu točku nismo u mogućnosti objaviti. 
 
Donesena je Odluka o donošenju Godišnjeg programa strateških robnih zaliha za 2021. godinu Točka je označena stupnjem tajnosti "vrlo tajno" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj   .
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi:  https://bit.ly/3zUvgFE  
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3AZxx3F
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske ceste d.o.o. imenovanje Josipa Škorića za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 2. listopada 2021. godine.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva HP – Hrvatska pošta d.d.  imenovanje Ivana Čule za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 10. listopada 2021. godine.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Infrastruktura d.o.o. imenovanje Ivana Kršića za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 2. listopada 2021. godine.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. imenovanje mr.sc. Željka Ukića za člana Uprave – direktora toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 2. listopada 2021. godine.
 
Razriješeni su dosadašnji član i zamjenica člana Povjerenstva za uništavanje oduzetih droga Tomislav Milunović i Marija Vuletić. Novim članom toga Povjerenstva imenovan je Miron Ćosić, a zamjenicom člana Martina Muslim.
 
Utvrđen je Prijedlog odluke o razrješenju dosadašnjeg predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Tomislava Jurekovića, zbog isteka mandata, s danom 1. listopada, i upućen Hrvatskom saboru na donošenje. Istovremeno, utvrđen je i Prijedlog odluke o imenovanju mr.sc. Danijela Žambokija novim predsjednikom Upravnoga vijeća, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu te upućen u Hrvatski sabor na donošenje.

Pisane vijesti