Priopćenje sa zatvorenoga dijela 79. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 79. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara – Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 7. i 8. listopada 2021 i Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 11. i 12. listopada 2021.  S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Vlada je usmeno izviještena o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, zatim o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II (ERM II) te o Pregledu zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2021.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Osijek d.o.o. imenovanje Ivana Kosa za člana Uprave – direktora društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat ističe 28. listopada 2021.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zadar d.o.o. imenovanje Josipa Klišmanića za člana Uprave – direktora društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat ističe 12. listopada 2021.
 
Također, donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Split d.o.o. imenovanje mr.sc. Lukše Novaka za člana Uprave – direktora društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat ističe 12. listopada 2021.
 
Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Zračna luka Zagreb d.o.o. imenovanje Ranka Ilića za člana Uprave – direktora društva, do imenovanja člana Uprave – direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat ističe 9. listopada 2021.
 
Razriješena je dosadašnja članica Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji Nikolina Vuletić, a novim je članom Upravnog odbora Fonda imenovan Boris Marciuš, kao predstavnik Ministarstva financija.
 
Dr. sc. Ivan Tepeš imenovan je zamjenikom ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, s danom 17. listopada 2021., temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju.
 
Državnom službeniku Petru Baraću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva obrane, s danom 15. listopada 2021., do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, jer mu ističe ovlast 14. listopada 2021.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatska Lutrija d.o.o. imenovanje Marija Muse za predsjednika Uprave toga društva, do imenovanja predsjednika Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 9. listopada 2021.

Pisane vijesti