Priopćenje sa zatvorenoga dijela 84. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 84. sjednice Vlade, utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća Europske unije: Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN Budget), 12. studenoga 2021., Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 15. studenoga 2021., Vijeće za vanjske poslove, u formatu ministara obrane (FAC Defence), 16. studenoga 2021., Vijeće za vanjske poslove (FAC), 15. studenoga 2021. te Vijeće za vanjske poslove, u razvojnom formatu (FAC Development), 19. studenoga 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor. Vlada je odgovorila Ustavnom sudu Republike Hrvatske na zahtjev za dostavu dokumentacije u vezi s prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13., 73/17., 14/19., 98/19. i 84/21.) i prijedlogom za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“, br. 3/19. i 17/19.). Ustavnome sudu Vlada se očitovala i na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 („Narodne novine“, broj 105/21.). Cjelovita očitovanja Vlade bit će objavljena uz odluke Ustavnoga suda.
 
Donesena je odluka o provođenju mjera osiguranja i zaštite. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/3BYdJgD
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3mXpKyG
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, Jelena Curać imenovana je pomoćnicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za informacijske tehnologije.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru društva Imunološki zavod d.d. ponovno imenovanje Vedrana Čardžića za predsjednika Uprave toga društva, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu je istekao mandat 9. studenoga 2021.
 
Zbog isteka mandata s danom 23. studenoga 2021., razriješeni su dosadašnji predsjednik, zamjenici predsjednika, članov i zamjenici članova Odbora za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela: Damir Kontrec, Dragan Katić, Ranko Marijan, Željko Odorčić, Dijana Rizvić, Vedrana Šimundža Nikolić, Vera Katalinić-Janković, Danica Damjanović, Željka Šaškor, Veselinka Kastratović, Matea Babić, Dinko Kovačević, Edita Brkić, dr.sc. Marija Zavalić i dr.sc. Azra Huršidić Radulović.
 
Novim predsjednikom toga Odbora imenovan je Željko Pajalić, zamjenicama predsjednika Mirjana Magud i Ileana Vinja, članicama Željka Šaškor, Anamarija Drožđan-Kranjčec, Vedrana Šimundža Nikolić te dr.sc. Marija Bubaš, zamjenicima i zamjenikom članica Danica Damjanović, Slava Stojić, Milena Čalić-Jelić, dr.sc. Maja Mamula, Dinko Kovačević, Edita Brkić, mr.sc. Tanja Lelas i Željka Sokolović Pavić, s danom 24. studenoga 2021. Predsjednik Odbora i njegove zamjenice imenovani su na prijedlog Vrhovnog suda, a članice i njihovi zamjenici na prijedlog glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, Ureda za udruge, zatim kao predstavnici civilnog društva iz područja zaštite žrtava kaznenih djela te na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave i Ministarstva zdravstva.
 
Donesen je Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. izbor dr.sc. Davora Filipovića, dr.sc. Krunoslava Zmaića, mr.sc. Mladena Mikolčevića i Milana Devčića za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, a najduže na vrijeme od šest mjeseci, jer im ističe mandat 14. studenoga 2021.
 
Donesen je i Zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama imenovanje Saše Bilića za predsjednika Uprave, do provedbe natječaja za imenovanje predsjednika Uprave te Agencije, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu ističe mandat 15. studenoga 2021.
                                                                                                                   
 

Pisane vijesti | Priopćenja