Priopćenje sa zatvorenoga dijela 86. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 86. sjednice Vlade usvojena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara:          Vijeće za konkurentnost – unutarnje tržište i industrija (COMPET – Internal Market and Industry), 25. studenoga 2021., Vijeće za konkurentnost – istraživanje i svemir (COMPET – Research and Space), 26. studenoga 2021., Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 29. i 30. studenoga 2021. i Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 29. studenoga - 3. prosinca 2021. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
 
Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2021/0428, u vezi s digitalnim uslugama, broj 2021/0429, u vezi s ugovorima o kupoprodaji robe, broj 2021/0430, u vezi s informacijama javnog sektora, broj 2021/0431, u vezi s kaznenim djelima, broj 2021/0432, u vezi sa zajedničkim ulaganjima i broj 2021/0433, u vezi s pokrivenim obveznicama. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Usvojen je Zaključak o prihvaćanju prijedloga tehničkog dogovora i ugovora o kupnji. Točka je označena stupnjem tajnosti "povjerljivo" te je nismo u mogućnosti objaviti.
 
Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2021. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije. Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na poveznicama:
 
Zakonski prijedlozi: https://bit.ly/30QLhAL 
Podzakonski prijedlozi: https://bit.ly/3CPrjmV
 
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnom službeniku Sebastianu Rogaču dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova, do provedbe javnog natječaja za imenovanje glavnog tajnika, s danom 3. prosinca 2021., a najduže do šest mjeseci, jer mu ovlaštenje ističe 2. prosinca 2021.
 
Zdenko Lucić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, imenovan je nacionalnim koordinatorom za praćenje provedbe Strategije za jugoistočnu Europu 2030 Vijeća za regionalnu suradnju.
 
Barbara Škevin Ivošević razriješena je članstva u Koordinaciji za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, dok je Sandra Trošelj Stanišić imenovana novom članicom Koordinacije za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, kao predstavnica Ministarstava gospodarstva i održivog razvoja.
 
Zbog isteka mandata, Ivan Barbarić razriješen je članstva u Upravnom odboru Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, dok je dr. sc. Tomislav Radoš imenovan novim članom Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, kao predstavnik Hrvatske gospodarske komore.
 
Državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak imenovan je predstavnikom Vlade Republike Hrvatske u postupku  mirenja sa Sindikatom Prosvjetitelj.

Pisane vijesti