Priopćenje sa zatvorenoga dijela 9. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 9. sjednice, Vlada je utvrdila odgovor Republike Hrvatske na Pisma službene obavijesti Europske komisije: broj 2020/2171, u vezi s multimodalnim putovanjima, broj 2020/2163 i 2020/2151, u vezi s prometnim informacijama, broj 2016/2171, u vezi s jedinstvenim Europskim željezničkim prostorom, broj 2020/2133, u vezi s opskrbom plina te broj 2020/2204, u vezi s prirodnim staništima. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Također, Vlada je odgovorila na tužbu u upravnome sporu radi postupanja javnopravnog tijela.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, državnoj službenici Aniti Sever-Koren dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju u Ministarstvu poljoprivrede, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.
 
Također u Ministarstvu poljoprivrede, državnom službeniku Goranu Lipaviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelj Uprave za potpore poljoprivredi u ruralnom razvoju, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja, a najduže do šest mjeseci.
 
Donesena je nova odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju kojom se razrješuju dosadašnji predsjednik i članovi Upravnog vijeća te imenuje novi predsjednik Upravnog vijeća, koji je po položaju ministar nadležan za poslove državne imovine, te novi članovi Upravnog vijeća koji su po položaju ministri nadležni za financije, za gospodarstvo, za turizam, za more, promet i infrastrukturu, za poljoprivredu, za pravosuđe te predstavnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predstavnik reprezentativnih udruga sindikata više razine, bez prava glasa i predstavnik reprezentativnih udruga poslodavaca više razine, bez prava glasa. Stupanjem na snagu ove odluke stavljaju se izvan snage odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (Narodne novine, br. 67/18 i 71/19).
 
Tako su razriješeni dosadašnji predsjednik Mario Banožić i članovi Zdravko Marić, Darko Horvat, Gari Cappelli, Oleg Butković, Marija Vučković, Tomislav Ćorić, Dražen Bošnjaković, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Davor Majetić.
 
Novim predsjednikom po položaju imenovan je Darko Horvat, a članovima po položaju imenovani su Zdravko Marić, Tomislav Ćorić, Nikolina Brnjac, Oleg Butković, Marija Vučković, Ivan Malenica, Sonja Žerjav, Mladen Novosel i Mirko Habijanec.

Pisane vijesti