Priopćenje sa zatvorenoga dijela 94. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje, 94. sjednice Vlade, utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije broj 2021/2169, u vezi s odlagalištima otpada i broj 2021/2173, u vezi s prodajom robe na daljinu. Uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Ustavnom sudu Republike Hrvatske Vlada se očitovala na dopunjeni zahtjev za dostavu očitovanja u vezi s prijedlozima za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, broj 121/21.).
 
Vlada se dodatno očitovala Ustavnom sudu Republike Hrvatske na zahtjev za dostavu dodatnog očitovanja u vezi s prijedlozima za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske pojedinih članaka Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12.), u odnosu na primjenu članka 20. stavka 7. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih  manjina.
 
Ustavnome sudu Vlada se očitovala i na Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom Uredbe o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu („Narodne novine“, broj 96/17.). Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
 
Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj.
 
Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su članovi Tomislav Petrinec i Mario Starčević te zamjenik člana Dalibor Rihtarić u Stručnom tijelu Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru. Novim članovima imenovani su Saša Denegri i Joško Grančić, a zamjenikom člana Mario Starčević, kao predstavnici Ministarstva kulture i medija i Hrvatske vatrogasne zajednice.
 
Razriješen je dosadašnji član Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Zdravko Vukić, a Katica Prpić imenovana je novom članicom, kao predstavnica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ujedno je i Goran Jutriša razriješen dužnosti člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na uklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.
 
Mr. sc. Jasna Divić imenovana je predstavnicom, a Tibor Jurković zamjenikom predstavnice Republike Hrvatske u Upravnom odboru Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (OTIF) u novom mandatnom razdoblju.
 
Razriješena je zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Tatjana Vukobratović Spasojević, zbog isteka mandata s danom 4. siječnja 2022. te je ponovno imenovana zamjenicom državnog tajnika temeljem provedenog postupka po raspisanom natječaju.
 
 

Pisane vijesti | Priopćenja