Priopćenje za javnost Vlade RH vezano za situaciju u tvrtki Kamen Ingrad

Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske sklopilo je 30. prosinca 2004. godine s tvrtkom Kamen Ingrad d.d. Ugovor o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi eksploatacije mineralne sirovine na EP Vetovo.

Povjerenstvo za imovinu Vlade Republike Hrvatske sklopilo je 30. prosinca 2004. godine s tvrtkom Kamen Ingrad d.d. Ugovor o osnivanju prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi eksploatacije mineralne sirovine na EP Vetovo, a na temelju sudske nagodbe od 20. prosinca 2004. godine, kojom je utvrđena obveza Kamen Ingrada po osnovi protupravne eksploatacije sirovine u iznosu od 34.189.319,14 kuna koju je Kamen Ingrad trebao podmiriti do 20. prosinca 2005. godine.

Tijekom cijele 2005. godine menadžment i vlasnici tvrtke Kamen Ingrad d.d. pokušavali su sklopiti ugovor s potencijalnim strateškim partnerom koji bi sanirao tvrtku te joj osigurao rast i razvoj.

Kako je jedan od strateškim ciljeva Vlade RH očuvanje radnih mjesta, a pregovori s potencijalnim strateškim partnerom bili su u tijeku, prisilna naplata, koja bi vjerojatno ugrozila pregovore i značila stečaj tvrtke, nije pokretana do krajnjeg roka navedenog u Ugovoru.

Kamen Ingrad se nakon isteka roka obratio Povjerenstvu za imovinu Vlade RH s prijedlozima načina podmirenja obveza. Povjerenstvo je na sjednici održanoj 2. siječnja 2006. godine navedene prijedloge razmatralo te je zaključilo da oni nisu prihvatljivi.

Stoga je na osnovu zaključaka Povjerenstva Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom isti dan uputio zahtjev Ministarstvu financija za izvršenjem prisilne naplate.Pisane vijesti | Priopćenja