Priopćenje za zatvorenoga dijela 102. sjednice Vlade

Na zatvorenome dijelu današnje sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO), koji će se održati 21. i 22. lipnja 2018. godine, Vijeća za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koji će se održati 22. lipnja 2018. godine, Vijeće za okoliš (ENVI), koji se održava 25. lipnja 2018. godine.

Utvrđena su, također, stajališta i za sastanke Vijeća za vanjske poslove (FAC), koji će se održati 25. lipnja 2018. godine te Vijeća za opće poslove (GAC) i Vijeća za opće poslove – članak 50. (GAC – Art. 50), koji se održavaju 26. lipnja 2018. godine.

Budući da je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Europskoga vijeća i Vijeća ministara, ona se prethodno ne objavljuju, kao ni u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim stajalištima. Uz to, dinamika rada i priprema tih sastanaka takva je da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Hrvatske, kao i tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Vlada se očitovala na zahtjev za prethodnu odluku u spojenim predmetima pred Sudom Europske unije broj C-50/18, C-64/18, C-140/18, C-146/18 i C-148/18. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Sudu Europske unije, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije sa Sudom Europske unije u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
 
Vlada je također odgovorila na tužbu Europske Komisije u predmetu C-250/18. Odgovor koji je Vlada utvrdila bit će proslijeđen Europskoj komisiji, a uobičajeno je da se sadržaj korespondencije s Europskom komisijom u ovakvim slučajevima javno ne objavljuje.
                                          
Doneseno je Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna za 2018. godinu.                                                          
 
Vlada je uputila tužbu Viskom upravnom sudu radi poništenja Rješenja Povjerenice za informiranje. Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluku Visokog upravnog suda.
 
Usvojeno je Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Hrvatskoj.
 
Vlada je također usvojila i Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu.
 
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima.

Razriješen je dio dosadašnjih pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i to Jasenka Pap, Marija Hrastinski i Sanjica Dolovski, dok su Martina Furlan, Višnja Gašpar i Hrvoje Šušković imenovani za nove pomoćnike ravnatelja i to za pravne poslove, za kontrolu i kvalitetu i za zdravstvenu zaštitu.  

Vlada je Hrvatskom saboru na donošenje uputila odluku o razrješenju dosadašnjeg zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave Anđelka Rukelja, zbog isteka mandata 20. rujna 2018. Istodobno, Vlada je utvrdila prijedlog o imenovanju Anđelka Rukelja za zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave, s danom 21. rujna 2018. godine, u novom mandatnom razdoblju i uputila ga u Hrvatski sabor na donošenje.  
 
 

Pisane vijesti