Privremeno produljen mandat hrvatskim članovima Uprave INA-e

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, Nadzorni odbor INA-Industrije nafte d.d. privremeno je produžio mandat članovima Uprave INA-e - Niki Daliću, Ivanu Krešiću i Davoru Mayeru. Članove Uprave INA-Industrije nafte d.d. imenuje Nadzorni odbor Društva na prijedlog dva najveća dioničara, MOL Nyrt-a i Republike Hrvatske. Predsjednika Uprave po sporazumu dioničara predlaže strateški partner MOL.

Vlada RH  izvršit će  analizu poslovanja tvrtke, a u  suradnji sa strateškim partnerom MOL Nyrt-om ponovno će se sagledati vizija i misija tvrtke, kratkoročni i dugoročni planovi, financijsko stanje, trenutno stanje zaposlenika kao i druge korporativne vrijednosti tvrtke.

Nakon tako provedene analize donijet će se odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora i Uprave Društva, te će s novim imenovanjima prestati mandat sadašnjim članovima Nadzornog odbora i Uprave.

Čvrsto vjerujemo da kroz proces vrednovanja tvrtke i budućih imenovanja stručnih osoba možemo iskoristiti potencijal suradnje najvećih dioničara te zajednički prevladati izazove, kako bismo povećali vrijednost i profitabilnost INA d.d. koja je od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku.Pisane vijesti | Ekonomija