Seminar za zdravstvene djelatnike vezan za suzbijanje trgovanja ljudima u Opatiji

Organizacija civilnog društva «Ženska soba» u suradnji s Uredom za ljudska prava Vlade RH, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi te s USAID-om, u petak, 28. listopada 2005., organizira Seminar za zdravstvene djelatnike vezan za suzbijanje trgovanja ljudima.
Seminar će se održati u Hotelu Ambasador u Opatiji.
Najave