Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 10. prosinca 2015. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:      
1.         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu                      
 
2.         a)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za
financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a
           b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između
društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za
financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a                      
 
3.         Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
 
            a)         Gradu Zagrebu kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
            b)         Općini Primošten kod OTP banke Hrvatska d.d., Zadar                                                     
 
4.         Prijedlozi rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu:
 
a)         Ministarstvu unutarnjih poslova, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata
b)         Ministarstvu gospodarstva – Ravnateljstvu za robne zalihe, za podmirenje troškova za nabavu robe i za usluge prijevoza robe za potrebe migranata
c)         Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, za podmirenje troškova vezanih za zbrinjavanje migranata                                                                                
 
5.         Prijedlog zaključka o prihvaćanju Aneksa Sporazuma o ustrojavanju posebnih studijskih programa za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske  
 
 
6.         Prijedlozi zaključaka u vezi s:
 
a)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Slovenije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva obrane Talijanske Republike u vezi s uspostavom, upravljanjem i radom Središta izvrsnosti za planinsko ratovanje NATO-a
b)         Memorandumom o suglasnosti između Ministarstva obrane Republike Slovenije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva obrane Talijanske Republike kao i Zapovjedništva Vrhovnoga savezničkog zapovjednika za transformaciju o funkcionalnom odnosu u vezi sa Središtem izvrsnosti za planinsko ratovanje NATO-a
c)         Tehničkim dogovorom između saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije i Ministarstva obrane Republike Slovenije, Ministarstva obrane Republike Hrvatske, Saveznog ministarstva obrane Savezne Republike Njemačke i Ministarstva obrane Talijanske Republike o doprinosu saveznog ministra obrane i sporta Republike Austrije Središtu izvrsnosti za planinsko ratovanje NATO-a
d)         Dogovorom o garnizonskoj potpori (GSA) između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga za Europu (SHAPE) o pružanju temeljne potpore DCM F, 1. NSB.                                                                          
                                                                      
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Prijedlozi za verifikaciju stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove (JHA), 3. i 4. prosinca 2015. godine
b)         Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i potrošačka pitanja (EPSCO), u formatu ministara nadležnih za zapošljavanje, socijalnu politiku i zdravstvo, 7. prosinca 2015. godine                                  
            c)         Vijeće za ekonomska i financijska pitanja (ECOFIN), 8. prosinca 2015. godine
 
2.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
 
a)         Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE), u formatu ministara
nadležnih za promet i telekomunikacije, 10. i 11. prosinca 2015. godine
b)         Vijeće za vanjske poslove (FAC), 14. prosinca 2015. godine                        
c)         Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC - Trade), 15. prosinca 2015. godine                                                                                                      
d)         Vijeće za opće poslove (GAC), 15. prosinca 2015. godine                
e)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 14. i 15. prosinca 2015. godine                                                                                               
 
3.         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti glavnom državnom odvjetniku Republike   Hrvatske                                                                   
 
4.         Prijedlog odluke o deklasifikaciji audio snimke zatvorenog dijela 76. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 2. travnja 2009. godine i dijela zapisnika zatvorenog dijela 77. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. travnja 2009. godine        
 
5.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu       stečevinu         Europske unije za 2015. godinu                                                             
6.         Kadrovska pitanja
 
7.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 
 
Materijale za sutrašnju sjednicu možete preuzeti putem sljedeće poveznice:  https://vlada.gov.hr/sjednice/269-sjednica-vlade-republike-hrvatske/18159

Najave