Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 12. listopada 2016. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske i o preuzetim i nepodmirenim obvezama u mandatu predsjednika Tihomira Oreškovića                 
 
2.         Prijedlog programa za provođenje preventivnih sistematskih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata – pilot projekt za 2016. godinu                       
 
3.         Prijedlog odluke o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske                                                  
 
4.         Prijedlog oduke o provedbi Pilot projekta za upravljanje ljudskim potencijalima (NPR)                                                                                                                                       
5.         Prijedlog odluke o namjeni korištenja sredstava ostvarenih od povrata mirovina u postupku preračuna mirovina primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju s državama nastalim na području bivše Jugoslavije                                       
 
6.         Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine, za 2014. i 2015. godinu                                
 
7.         Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine 
 
8.         Izvješće o provedbi Nacionalnog programa reformi 2016. za razdoblje travanj – kolovoz 2016.                                                                                                 
9.         Izvješće o zaštiti od ionizirajućeg zračenja i nuklearnoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2015. godine                                               
10.       Izvješće o radu Agencije za sigurnost željezničkog prometa za 2015. godinu
11.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, za kolovoz 2016. godine                                                  
 
12.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općini Funtana – Fontane za zaduženje kod Societe Generale - Splitska banka d.d., Split                                                          
 
13.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske                                                                                                        
14.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prestanku važenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane, a koje se mogu koristiti u turističke svrhe                                                                    
 
15.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za sklapanje Ugovora o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih brodova u Skradinu                                                                             
 
16.       Prijedlog odluke o davanju odobrenja za uplovljavanje podmornice na nuklearni pogon u sastavu Francuske nacionalne mornarice u unutarnje morske vode Republike Hrvatske i vojnu luku Lora u Splitu                                                                           
 
17.       Prijedlog zaključka u vezi s objavom javnog poziva za imenovanje dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije                        
 
18.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma o osnivanju Međunarodne zaklade EU-LAC                                                                                    
 
19.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sveobuhvatnog gospodarskog i
            trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane.                      
                                                                                                         
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
1.         Verifikacija stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            a)         Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 10. listopada 2016. godine
            b)        Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), 11. listopada 2016. godine                                                                                                  
2.         Prijedlozi stajališta za sastanke Vijeća ministara:
            2.1.      Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove 13. i 14. listopada 2016. godine
            2.2.      Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i pitanja potrošača (EPSCO), 13. listopada 2016. godine                                      
            2.3.      Vijeće za okoliš (ENVI), 17. listopada 2016. godine                                 
            2.4.      Vijeće za vanjske poslove (FAC), 17. listopada 2016. godine                      
            2.5.      Vijeće za vanjske poslove u trgovinskom formatu (FAC Trade), 18. listopada 2016. godine                                                                                                          
            2.6.      Vijeće za opće poslove (GAC), 18. listopada 2016. godine                       
 
3.         a)         Upravni spor, radi razrješenja dužnosti ravnateljice Hrvatskog državnog arhiva – davanje odgovora Upravnom sudu u Zagrebu                           
            b)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                       
c)         Upravni spor, radi razrješenja položaja glavne tajnice Ministarstva socijalne politike i mladih – davanje odgovora Upravnom sudu u Zagrebu                 
d)         Prijedlog zaključka o davanju ovlasti za zastupanje u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu                                                                                    
 
4.         Prijedlog za davanje suglasnosti zastupnici Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za postizanje prijateljskog rješenja spora (ograničeno)
                                                                                                                                          
5.         Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (povjerljivo)                             
 
6.         Prijedlog odluke o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Republike Hrvatske za
            verifikaciju zapisnika s posljednje redovne sjednice i telefonske sjednice Vlade u sadašnjem mandatu                                                                                                                          
 
7.         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2016. godinu                                                               
 
8.         Kadrovska pitanja
9.         Informacije, pitanja i prijedlozi.

Najave