Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 20. travnja 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.

Dnevni red otvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine                                                                                         
 
2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o procjeni učinaka propisa                        
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (EU)
                                                                                                                                             
4.         Nacrt prijedloga zakona o prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni u području upućivanja radnika (EU)                                                                            
 
5.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama (EU)                                                                                              
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenja u cestovnom prijevozu (EU)                                                                                                
 
7.         Pristupanje sveobuhvatnim gospodarskim i razvojnim sporazumima u okviru Europske unije:
 
            a)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između država CARIFORUM-a, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                            
 
            b)        Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Privremenog sporazuma s ciljem sklapanja Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne stane, i stranke Srednja Afrika, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                 
            c)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Côte d’Ivoirea, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
            d)        Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Prijelaznog sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                             
            e)         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i država SADC SGP-a, s druge strane, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                            
8.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                      
 
9.         Nacrt prijedloga strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske                     
 
10.       Prijedlog odluke o financiranju projekta “Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić - Zabok“                                                                                                      
 
11.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta granskog kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna        
                                                                                                                          
12.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti Upravnom vijeću Kliničkog bolničkog centra Split, za raspolaganje nekretninom – zemljištem u vlasništvu Kliničkog bolničkog centra Split, radi rješavanja imovinskopravnih odnosa na nekretninama na kojima je smješten bolnički kompleks Firule i sklapanja izvansudske nagodbe s Gradom Splitom                                                                          
 
13.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (EU)               
 
14.       Prijedlozi uredbi o unutarnjem ustrojstvu:
 
a)         Ministarstva zaštite okoliša i energetike                                                   
b)         Ministarstva poljoprivrede                                                                          
 
15.       Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama                                                                
 
16.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluke Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula                                                        
 
17.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za nastavak sufinanciranja aktivnosti u okviru projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) „AdriaMed“ – GCP/RER/052/CRO „ADRIAMED“ – „Davanje doprinosa za uspostavu subregionalnog sustava za praćenje ribarstva“              
 
18.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za sklapanje ugovora o zakupu poslovnoga prostora                                  
 
19.       Prijedlog odluke o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Grad Osijek, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu
                                                                                                                                             
20.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Krapinsko-zagorskoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                                         
 
21.       Godišnje izvješće za 2016. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), Europske investicijske banke (EIB), Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te Razvojne banke Vijeća Europe (CEB)                                                                                                        
 
22.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za veljaču 2017. godine                                         
 
23.       Prijedlog uredbe o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima
                                                                                                                                         
24.       Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine                                                                                                               
 
25.       Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Katara o suradnji u području zaštite okoliša i prirode                                                                                               
 
26.       Prijedlozi za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad:
 
            a)         12. konvencijom hrvatskih izvoznika i 10. dodjelom nagrada „Zlatni ključ“ najboljim izvoznicima (Zagreb, 12. lipnja 2017. godine)                               
            b)         23. športskim susretima državnih i lokalnih službenika i namještenika, koji će se održati od 24. do 28. svibnja 2017. godine, u turističkom naselju "Zaton Holiday Resort", pokraj Nina                                                                      
            c)         turnirom WTA Bol Open 2017. (Bol na Braču, 5. - 11. lipnja 2017. godine). 

                 
 

Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:

1.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za opće poslove, u formatu ministara kohezije (GAC-Cohesion), 25. travnja 2017. godine                                                             
 
2.         Nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za otvaranje Konzulata u Republici Hrvatskoj (ograničeno)                                                                                                  
 
3.         a)         Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
            b)         Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu    
4.         Kadrovska pitanja                                                              
5.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 

 
 
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici 

Najave