Sjednica Vlade Republike Hrvatske


Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u srijedu, 13. prosinca 2017. godine, u 14:00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenoga dijela sjednice:
 
1.         Nacrt prijedloga zakona o upravljanju državnom imovinom (EU)                      
 
2.         Nacrt prijedloga zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (EU)             
 
3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (EU)                                                                                                               
4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi (EU)                                                                           
 
5.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture                                                                                                    
 
6.         Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                              
 
7.          Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima (EU)                                                                      
 
8.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o novoj hrani (EU)                   
 
 
 
9.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovima (EU)
                                                                                                                            
10.       Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnom pružanju potpore države domaćina, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                     
 
11.       Informacija Savjeta za pregovore s Mol Hungarian Oil&Gas PLC vezano uz mogući otkup dionica koje drži Mol Hungarian Oil&Gas PLC u INA-Industrija nafte d.d., Zagreb                                                                                                            
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti                                                                
 
13.        Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija                                                                                                       
 
14.       Prijedlog  uredbe o izmjenama Uredbe o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (EU)                                                                            
 
15.       Prijedlog odluke o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju građevina u romskim naseljima Lončarevo, Piškorovec, Pribislavec, Orehovica i Sitnice u Međimurskoj županiji                                                                                
 
16.       a)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Makarskoj za zaduženje putem robnog zajma
            b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
            c)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb                                               
 
17.        Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora                                             
 
18.       Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za sklapanje pravnog posla temeljem provedenog postupka javne nabave - najam IBM softvera za središnje računalo za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, za razdoblje od 12 mjeseci                                            
 
19.       Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o davanju koncesije za korištenje vodne snage radi proizvodnje električne energije "Hrvatskoj elektroprivredi" d.d., Zagreb, u HE Zakučac                                                                                                  
 
20.       Prijedlog uredbe o mjerilima za plaće i drugim materijalnim pravima diplomatskih osoba Ministarstva obrane, vojnodiplomatskih osoba i osoba upućenih na rad u međunarodne organizacije                                                                               
 
21.       a)         Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za poticaj za zdravstvo u Bosni i Hercegovini                                                                                       
b)         Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za Program potpore Sveučilištu i Hrvatskom narodnom kazalištu u Mostaru                                                     
c)         Prijedlog odluke o davanju ovlasti za sklapanje ugovora o preuzimanju duga i uređenju međusobnih odnosa između Ministarstva financija, Vrhbosanske nadbiskupije i Hrvatske banke za obnovu i razvitak                      
 
22.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
a)         Prijedlog zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (predlagatelj: dr. sc. Ines Strenja-Linić, zastupnica u Hrvatskome saboru)                                                                                                  
b)         Prijedlog zakona o Zakladi za zdravlje (predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a)
                                                                                                                
23.       a)         Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi
             b)       Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na Konačni prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu                                 
 
24.       Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2016. godinu                                    
25.       Godišnje izvješće o radu Ureda za sprječavanje pranja novca za 2016. godinu
 
26.       Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, za listopad 2017. godine                                       
 
27.       Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2015. i 2016. godinu, s financijskim pokazateljima                                                                                      
 
28.        Prijedlog zaključka u vezi s objavom Javnog poziva za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti                  
 
29.       Prijedlog uredbe o objavi Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba                               
 
30.       Prijedlog zaključka o prihvaćanju Nacrta protokola o suradnji između Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe i Komisije za nestale osobe Vlade Crne Gore                                                                                           
 
31.       Prijedlog uredbe o objavi Ugovora između Republike Hrvatske i Portugalske Republike o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda                                                                 
 
32.       Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći Somalijskoj Republici i Republici Južni Sudan                                                                                         
 
33.        Prijedlog zaključka u vezi s Provedbenim ugovorom o sudjelovanju u programu primjene i održavanja termohidrauličkih računalnih programa između Nuklearne regulatorne komisije Sjedinjenih Država i Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost Hrvatske.                                                                                            

 
 
Dnevni red zatvorenoga dijela sjednice:
 
 1. Prijedlog stajališta za sastanak Europskog vijeća, 14. i 15. prosinca 2017. godine 
   
  2.         Prijedlog stajališta za sastanak Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE Energy), 18. prosinca 2017. godine                                                                               
   
  3.         Davanje očitovanja Ustavnom sudu Republike Hrvatske na prijedloge za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske:
   
  a)        Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 32/17)                     
  b)        Zakona o dopuni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine, broj 46/17)                                                                                        
   
  4.         Izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj – usmeno izvješće                                                                                                                    
   
  5.         a)        Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
  b)        Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2017. godinu
   
  6.         Kadrovska pitanja
   


Najave