Sjednica Vlade Republike Hrvatske

Sjednica Vlade Republike Hrvatske održat će se u četvrtak, 21. prosinca 2017. godine, u 10.00 sati, u Banskim dvorima.
 
Postoji mogućnost uvrštenja pojedinih točaka na dnevni red na samoj sjednici Vlade.
 
Dnevni red otvorenog dijela sjednice:
1.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u ekonomskoj i monetarnoj uniji između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Mađarske, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske i Kraljevine Švedske, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona                                                                                                                                                                                                                                        
2.         Nacrt prijedloga zakona o komunalnom gospodarstvu                                   
 
3.         Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Središnjem registru osiguranika                                                                                                                         
4.         Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Kazahstana o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
                                                                                                                            
5.         Prijedlog odluke o donošenju Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine                                                                                    
 
6.         Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2018. godinu                              
                                                                                                                                         
7.         a)       Prijedlog programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2018. godinu                                                                       
b)      Nacrt prijedloga plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2018. godinu                
 
8.          Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative Ministarstva zdravstva o pokretanju aktivnosti u vezi s prikupljanjem financijskih sredstava namijenjenih nabavi lijekova za liječenje rijetkih i/ili teških bolesti koji se ne nalaze na listama lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje           
 
9.          Prijedlog uredbe o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća      
                                                                      
10.       Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o tarifi upravnih pristojbi           
 
11.       Prijedlog uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2018. godinu
 
12.       Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za osiguranje adekvatne infrastrukture za provođenje kliničke pedijatrijske skrbi u Gradu Zagrebu                                              
 
13.        Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za sklapanje sporazuma s Ministarstvom zdravstva o zajedničkoj provedbi postupka nabave usluga podrške, održavanja i nadogradnje programske osnovice središnjeg dijela integriranog informacijskog sustava CEZIH u razdoblju dvije godine od sklapanja ugovora o nabavi      
                                                      
14.       Prijedlog odluke o osnivanju Inovacijskog vijeća za industriju Republike Hrvatske                                                                                                                               
15.       a)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom
b)         Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
            c)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog   zračnog prometa
d)         Prijedlog odluke o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice      
                                                                                                                                
16.       Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti za zaduženje:
 
a)         Gradu Trilju kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak
b)         Općini Zlatar Bistrica kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
c)         Gradu Crikvenici kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka
d)         Općini Čavle kod Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka                 
 
17.       a)         Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb
b)         Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju državnog jamstva Gradu Vrbovcu za zaduženje kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb                   
                                                                  
18.       Prijedlog odluke o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak i/ili drugih poslovnih banaka u zemlji i/ili inozemstvu, za izdavanje izravnih i/ili neizravnih bankarskih garancija radi osiguranja avansnih uplata kupca broda Nov. 347, Kermas International Limited, Floriana, Malta, čiju je gradnju s kupcem broda ugovorilo društvo Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o.                                     
 
19.       Prijedlog rješenja o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, iz Zagreba                                                                                                             
20.       Prijedlog odluke o otpisu potraživanja za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske                                                                        

21.       a)         Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova
b)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
c)         Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o plaćama policijskih službenika
d)         Prijedlog uredbe o dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju                  
 
22.       Davanje mišljenja Hrvatskome saboru na:
 
22.1.    Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o istražnim povjerenstvima  (predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)
22.2.    Prijedlog zakona o zaštiti dužnika u posebnim slučajevima prijenosa tražbina (podnositelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e)              
22.3.    Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (predlagatelji: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e u Hrvatskome saboru)
                                                                                                                        
22.4.    Godišnje izvješće Financijske agencije za 2016. godinu                        
           
23.       Izvješće o poslovanju slobodnih zona u Republici Hrvatskoj u 2016. godini        
 
24.       Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2016. godinu
             
25.       Godišnje izvješće o poslovanju i završni račun Agencije za promet i posredovanje nekretninama za 2016. godinu                                                                      
 
26.       Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača za 2016. godinu                        
 
27.       Izvješće o izvršenju ugovora o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine                                                                       
 
28.       Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za povlačenje Republike Hrvatske iz Konvencije Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi i Protokola o povlasticama i imunitetima Centra za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi    
                                               
29.       a) Prijedlog odluke o davanju odobrenja Gradu Murskom Središću za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju Konvencije
            b) Prijedlog odluke o davanju odobrenja općinama Legrad, Sveta Marija i Orehovica za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom „Regija Mura – Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću“ i odobrenju       Konvencije                      

30.       Prijedlog odluke o otpisu obveze Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstva za robne zalihe                                                                            
 
31.       Prijedlog za prihvaćanje pokroviteljstva nad 23. međunarodnim sajmom gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede "Viroexpo" 2018. godine (Virovitica, 23. do 25. veljače 2018. godine)                                                                                                                        
 
32.       Verifikacija odgovora na zastupnička pitanja postavljena Vladi Republike Hrvatske:
                    
32.1.    Silvana Hrelje i Siniše Varge, u vezi s ugovaranjem polica dopunskog zdravstvenog osiguranja                                                                           
32.2.    doc. dr. sc. Željka Jovanovića, u vezi s novim studijskim programima na medicinskim fakultetima                                                                                
32.3.    Maria Habeka, u vezi s financiranjem škologradnje u Varaždinskoj županiji                 
32.4.    Davora Vlaovića, u vezi s cijenom prijevoznih karata na lokalnoj razini
32.5.    Ranka Ostojića i Bojana Glavaševića, u vezi sa člankom objavljenim u Novom listu
32.6.    Marina Škibole, u vezi sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo i Zakonom o najmu stanova.      
 
 
Dnevni red zatvorenog dijela sjednice:
 
1.         Prijedlog pisanog očitovanja Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije broj C-554/17
                                                                  
2.         Prijedlog odluke o pružanju humanitarne pomoći (ograničeno)                                                       
3.         Nacrt prijedloga odluke o osnivanju Konzulata (tajno)                     
                  
4.         Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2017. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete – usmeno izvješće                   
 
5.         Kadrovska pitanja
 
6.         Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
 

Najave