Sjednica Vlade: Sisačko-moslavačkoj županiji 40 milijuna kuna za sanaciju objekata vatrogastva

Slika /Vijesti/2022/10 listopad/13 listopada/Sjednica 4.jpg

Vlada je Sisačko-moslavačkoj županiji dodijelila 40 milijuna kuna za pomoć u saniranju posljedica potresa, odnosno za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Sa sjednice je Saboru upućen i Prijedlog zakona o kazalištima kojim se definira kazališna djelatnost, uređuje osnivanje i prestanak rada kazališta i kazališnih kuća, a uređen je i status kazališnih umjetnika koji više nisu sposobni umjetnički djelovati.

Nakon uvodnog izlaganja premijera Andreja Plenkovića, potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o procesu sanacije posljedica potresa na Banovini.

Kazao je da su realizirana financijska sredstva korisnika Državnog proračuna veća od milijardu i 665 milijuna kuna.

"U procesu obnove ugovoreni su radovi i usluge u iznosu većem od milijardu i 282 milijuna kuna, a u postupku ugovaranja još je 110 milijuna kuna", rekao je Medved.

Odobren povrat sredstva po provedenoj samoobnovi u iznosu od 7,49 milijuna kuna

Izvijestio je i da je projektantima dodijeljeno 8.118 obiteljskih kuća. Dodao je da su dosad obnovljene 3.624 obiteljske kuće, a na 541 obiteljskoj kući trenutno se izvode radovi. 

Medved je kazao da je odobren povrat sredstva po provedenom programu samoobnove u iznosu od 7,49 milijuna kuna.  

S izvođačima radova ugovorena je izgradnja 548 zamjenskih obiteljskih kuća, a u postupku javne nabave je natječaj za izgradnju dodatnih 30 obiteljskih kuća.    

Nastavljaju se radovi izgradnje na 16 višestambenih zgrada, a odabrani su izvođači radova za još tri višestambene zgrade u Glini i jedna višestambena zgrada u Dvoru te se uskoro očekuje potpisivanje ugovora za njihovu izgradnju.

Zbog ukidanja matičnog broja građana izmjene Zakona o državnim maticama

U hitnu saborsku proceduru Vlada je uputila izmjene Zakona o državnim maticama, s obzirom da je u proceduri donošenja i Zakon o prestanku važenja Zakona o matičnom broju, a budući da je jedan od obveznih podataka koji se upisuje u državne matice upravo matični broj građana.

Izmjenama zakona stoga se prilagođava pravni okvir i propisuje novi set osobnih podataka koji se upisuju u državne matice.

Budući da je izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima iz 2019. godine ukinuta obveza polaganja posebnog dijela državnog stručnog ispita, izmjenama Zakona o državnim maticama propisuje se i obvezno osposobljavanje i usavršavanje za obavljanje poslova matičarstva.

Predloženim izmjenama povećat će se kvaliteta podataka u državnim maticama, a isto tako osigurati stručni uredni rad matičara, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Saboru upućen Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o putnim ispravama

U Sabor je upućen i Konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana kojim se, uz ostalo, a sukladno odredbama Obiteljskog zakona, omogućava da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu djeteta, što do sada nije bilo moguće.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljskog skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, MUP ili Ministarstvo vanjskih i europskih poslova rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje takve putne isprave.

Prijedlogom zakona definira se kazališna djelatnost i uređuje stabilnije financiranje kazališta

U saborsku proceduru Vlada je uputila Prijedlog zakona o kazalištima kojim se definira kazališna djelatnost, uređuje osnivanje i prestanak rada kazališta i kazališnih kuća, a uređen je i status kazališnih umjetnika koji više nisu sposobni umjetnički djelovati.

Zakonom se tako predlaže da se obavljanje kazališne djelatnosti omogući svim zainteresiranim subjektima u odgovarajućem pravnom obliku, a ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je da se novim zakonom uređuje stabilnije financiranje kazališta koje će sada biti četverogodišnje što će, ocijenila je, značajno olakšati i unaprijediti planiranje rada.

U zakonu se uređuje ustroj i upravljanje javnim kazalištem i javnom kazališnom družinom te se propisuje da su tijela javnog kazališta i javne kazališne družine intendant, odnosno ravnatelj i kazališno vijeće, a ministrica je istaknula i jasnije razgraničavanje ovlasti intendanta, odnosno ravnatelja i kazališnog vijeća.

"Sretna je okolnost da je prijedlog zakona u Sabor upućen u trenutku kad se vode dosta žustre polemike o načinu imenovanja odnosno razrješenja ravnatelja, pa mislim da će biti dobro da Sabor kroz dva čitanja kaže svoje mišljenje. Mislim da je svima u interesu unaprjeđenje pozicije kazališta i uopće poziciju kulture", rekla je Obuljen Koržinek.

Novim se zakonom uređuje i način zasnivanja radnog odnosa kazališnih umjetnika na određeno ili neodređeno vrijeme, kao i osiguravanje njihovog rada temeljem ugovora o djelu i autorskog ugovora, a ministrica drži da će ta rješenja unaprijediti položaj zaposlenih kazališnih umjetnika, ali i otvoriti više prostora za one koji djeluju samostalno.

Uređenje statusa umjetnika koji više nisu sposobni umjetnički djelovati

Novina je u zakonu i da se uređuje status kazališnih umjetnika koji više nisu sposobni umjetnički djelovati i doprinositi, i to ponudom sklapanja ugovora za obavljanje poslova nekog drugog radnog mjesta ili upućivanjem na prekvalifikaciju u drugu profesiju, odnosno stjecanje visokog obrazovanja drugog zanimanja.

Prekvalifikacija može trajati najduže četiri godine, a dok traje poslodavac osigurava baletnom i plesnom kazališnom umjetniku naknadu prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca te vaučer za troškove prekvalifikacije kojim se djelomično namiruju njezini mjesečni troškovi, u iznosu koji ministar nadležan za kulturu utvrđuje odlukom.

Ministrica Obuljen Koržinek posebno je zahvalila Ministarstvu rada koje se aktivno uključilo u pripremu zakona i pomoglo da se nađe rješenje koje je dostojanstveno i koje će omogućiti onim kazališnim umjetnicima koji više ne mogu djelovati da ili otiđu u mirovinu ili kroz korištenje nekog od sustava prekvalifikacije pronađu neku novu profesiju.

Sisačko-moslavačkoj županiji 40 milijuna kuna za pomoć u saniranju posljedica potresa

Za pomoć u saniranju posljedica potresa, odnosno za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, Vlada je Sisačko-moslavačkoj županiji dodijelila 40 milijuna kuna iz državnog proračuna.

Sisačko-moslavačka županija obratila se državi za pomoć u saniranju objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području, a procijenjena vrijednost štete iznosi nešto više od 35 milijuna kuna, plus troškovi izrade projektne dokumentacije, stručnog nadzora, vođenje projekata i provođenje postupka javne nabave.

Građevinama koje koriste vatrogasci od osobite je važnosti jer su dio žurnih službi o čijem pravodobnom funkcioniranju ovisi brzina i kvaliteta reagiranja na hitne situacije, kao što je bila ova nakon potresa, objasnio je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladina.
Pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije biogospodarstva do 2035. godine. Biogospodarstvo je model gospodarskog razvoja koji se temelji na obnovljivim biološkim resursima (biomasi), za razliku od prevladavajućeg modela temeljenog na fosilnim gorivima. 

Povezuje kopnene i morske ekosustave i njihove usluge, sve sektore primarne proizvodnje u kojima se koriste i proizvode biološki resursi (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i akvakultura) te sve gospodarske i industrijske sektore u kojima se biološki resursi i procesi koriste za proizvodnju hrane, hrane za životinje, proizvoda dobivenih od bioloških sirovina, energije i usluga.

U širem smislu sektor biogospodarstva obuhvaća i uslužne djelatnosti povezane s proizvodima biogospodarstva (trgovina, prijevoz, skladištenje, iznajmljivanje), usluge povezane s prirodnim okolišem (smještaj, putničke agencije, kultura, sport i razonoda) usluge povezane sa znanjem (razvoj i istraživanje, obrazovanje, veterinarstvo i arhitektura) i prateće usluge (istraživanje tržišta, javna administracija).

Suglasnost Jadroplovu za kredit za kupnju LPG broda

Vlada je dala prethodnu suglasnost Jadroplovu za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi financiranja kupnje LPG broda.

Riječ je o hipotekarnom krediti na deset godina bez počeka, a iznos je 16,3 milijuna dolara ili do maksimalnog iznosa od 16,35 milijuna eura. Kamatna stopa je četiri posto za euro i 4,15 posto za dolar, a obje stope su fiksne.

Kreditom će Jadroplov sufinancirati kupnju LPG broda tj. brod za prijevoz ukapljenog naftnog plina. Bit će to prvi brod te vrste koji će ploviti pod hrvatskom zastavom. 

Brod je završen u rujnu ove godine, a Jadroplov bi ga trebao preuzeti tijekom ovoga mjeseca. Financiran je s 35 posto vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od oko 8,8 milijuna dolara, dok je za ostatak namijenjen HBOR-ov kredit.

Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković istaknuo je da je za LPG brod osigurano dugoročno zaposlenje na razdoblje od pet godina, uz ugovorenu vozarinu znatno veću od troškova iskorištavanja LPG broda, što predstavlja osnovnu razliku LPG broda u odnosu na brodove za rasuti teret.

Obilježavanje 20. godišnjice Hrvatske zajednice županija

Prihvaćeno je i pokroviteljstvo nad obilježavanjem 20. godišnjice Hrvatske zajednice županija.

Ministar Malenica istaknuo je da je Hrvatska zajednica županija krovna nacionalna udruga jedinica područne (regionalne) samouprave.

Kazao je da je riječ o izrazito važnom čimbeniku u kvalitetnom upravljanju područnom (regionalnom) samoupravom.

"Suradnja Vlade i Hrvatske zajednice županija u proteklim je godinama bila kvalitetna, a s obzirom na brojne reformske aktivnosti, tu suradnju želimo osnažiti i u narednom razdoblju", poručio je Malenica.

 Izvor: Hina/VladaPisane vijesti