Tramišak za HTV: 9 milijardi eura iz EU-a za regionalne politike i ravnomjerni razvoj Hrvatske

- Sastanci su vrlo bitni i korisni kako bi se izmijenile relevantne informacije, kako bi regionalna razina znala koje su zakonodavne izmjene koje ih čekaju, ali isto tako kako bi znali što mi od njih očekujemo koji su projekti i programi koji će se moći kandidirati za novo programsko razdoblje i za plan oporavka, rekla je  ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Nataša Tramišak u Dnevniku HTV-a.

Komentirajući današnji sastanak u Gospiću Vlade sa županima i predstavnicima udruga gradova i općina, rekla je da su dali županima informacije, a dobili reakcije.

- Mislim da smo svi zajedno sa sastanka izašli zadovoljni, s izmjenama koje nas čekaju i reformama koje moramo provesti po pitanju rada i jedinica lokalne i regionalne područne samouprave, rekla je Tramišak.

Na pitanje koliko je novca koji želimo povući iz europske blagajne namijenjeno upravo razvoju lokalnih sredina, Tramišak je rekla kada govorimo o 22 milijarde eura koji su osigurani u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju EU-a onda je 9 milijardi eura osigurano za regionalne politike odnosno kohezijski fond.

- Najveći dio tog novca, dakle 9 milijardi eura, namijenjeno je za razvoj lokalne i regionalne zajednice. Tu su vrlo bitna ona ulaganja koja poboljšavaju kvalitetu života stanovnika, rekla je ministrica Tramišak.
 
Izvor: HTV / Vlada

Pisane vijesti | Nataša Tramišak