U petak u 11 sati u Banskim dvorima će se predstaviti prva faza arheoloških istraživanja u sjevernom dijelu dvorišta

U petak, 5. ožujka 2021. u 11 sati, u Banskim dvorima će se predstaviti prva faza arheoloških istraživanja u sjevernom dijelu dvorišta, vezanih za obnovu zgrade.
 
Naime, nakon razornih potresa koji su u 2020. godini pogodili središnju Hrvatsku, pristupilo se istraživačkim radovima kako bi se utvrdili uvjeti nužni za cjelovitu obnovu Banskih dvora.
 
Budući da su Banski dvor pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro te da je zgrada prema svojoj važnosti predviđena za cjelovitu obnovu, provedeni su geotehnički i konzervatorski istraživački radovi kojima je potvrđeno postojanje nekoliko arheoloških slojeva.
 
Pronađeni nalazi utjecat će na način i vrstu cjelovite obnove, rokove izvođenja, projektno-tehničku dokumentaciju i iznos vrijednosti radova pa su arheološka istraživanja nužan i zakonom propisan korak u planiranju cjelovite obnove zgrade Vlade.
 
 
Napomena: Molimo predstavnike medija koji žele pratiti predstavljanje radova da svoj dolazak najave Službi za odnose s javnošću Vlade na e-mail adresu akreditacije@vlada.hr, sutra do 9 sati.
 
 

Najave