U Sisku održana 22. sjednica Vlade Republike Hrvatske: U prometnu infrastrukturu uložit će se 250 milijuna kuna

Slika /Vijesti/2017/02 veljača/23 veljače/Sjednica SK.jpg

Nakon uvodnih izlaganja predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, župana sisačko-moslavačkog Ive Žinića te gradonačelnice Siska Kristine Ikić Baniček, ministri su izvijestili o tome što su njihova ministarstva dosad učinila u Gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i o budućim projektima svojih resora za to područje.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić izvijestila je da je Agencija za investicije i konkurentnost pokrenula analizu stanja i izradila prijedlog investicijskog portfelja u županiji s ključnim sadržajima i lokacijama investicija. Ministar branitelja Tomo Medved najavio je uspostavu veteranskog centra u bivšoj vojarni "Zrin"u Petrinji. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić naglasio je da je nedavno potpomognuto 150 poljoprivrednih projekata s preko 250 milijuna kuna, a ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac rekla je da se na području županije očekuje realizacija 47 projekata vrijednih ukupno 660 milijuna kuna, od čega 550 milijuna kuna bespovratnih sredstava iz fondova EU. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković među važne projekte, čija se realizacija uskoro očekuje, naveo je izradu master-plana nove luke Sisak, izgradnju putničkog pristaništa na Kupi te komunalnog pristaništa u centru Siska, kao i ulaganja u željezničku infrastrukturu na području županije u ukupnom iznosu od 58,2 milijuna kuna.
 
''Ova uvodna izlaganja tiču se brojnih projekata koji se odnose na svih sedam gradova i 12 općina Sisačko-moslavačke županije. Dobro je da imamo ovakvu prigodu da vidimo cjelinu aktivnosti koje se poduzimaju i na taj način potvrdimo načelo partnerstva s našim županijama i gradovima. Svi znamo da je ova županija po brojnim aspektima možda i najkompleksniji i ne baš najsretniji simbol tranzicije u proteklih 25 godina. Na nama je odgovornost da ono što možemo u ovom trenutku riješiti, popraviti, usmjeriti na kvalitetniji put, a što podrazumijeva i demografsku obnovu županije i njeno bolje povezivanje s drugim dijelovima Hrvatske, njen gospodarski rast i razvoj, obrazovanje, kulturu, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i sve ove projekte koje su brojni kolege iznijeli, stavimo u fokus naše djelatnosti'', rekao je predsjednik Vlade.
 
Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković izvijestio članove Vlade o nizu projekata prometne infrastrukture koji će osigurati bolju prometnu povezanost i sigurnost prometa  u Sisačko-moslavačkoj županiji. Jedan od njih je izgradnja mosta preko rijeke Odre kod Siska i kružnog toka na trasi spojne ceste čvor Sisak – Sisak, u sklopu projekta Sisak – Lekenik. Vrijednost ovog projekta iznosi 192 milijuna kuna. Vlada je donijela zaključak o uvrštenju sanacije Mosta Gromova u Sisku u godišnji plan građenja i održavanja državnih cesta za 2017. godinu za što su osigurana sredstva u iznosu od 15 milijuna kuna, kao i zaključak o osiguranju pripreme i sklapanja sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC 232 (dionica Drenov Bok-Jasenovac), čija je vrijednost 8 milijuna kuna. Isto tako, doneseni su zaključci o rasporedu sredstava za izvanredno održavanje županijske ceste ŽC3263 (Zrin – G. Oraovica – Divuša) i   o osiguranju pripreme i sklapanja sporazuma o zajedničkoj realizaciji projekta obnove državne ceste DC37 i DC30 na području Sisačko-moslavačke županije s izgradnjom pješačko-biciklističke staze.
 
Ukupna vrijednost svih projekata prometne infrastrukture o kojima je Vlada danas donijela odluke procijenjena je na 250 milijuna kuna, istaknuo je predsjednik Vlade.
 
Na dnevnom redu sjednice Vlade među točkama posvećenima Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji, bila su i tri zaključka o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, o čemu je izvijestio ministar državne imovine Goran Marić. Gradu Sisku darovane su nekretnine, koje u naravi predstavljaju bivšu upravnu zgradu Željezare Sisak, za realizaciju projekta „Tehnološki park Grada Siska“ odnosno uspostavu inkubacijskog centra za inovativna tehnološka start-up poduzeća. Sisačko-moslavačkoj županiji darovana je bivša vojarna u Lađarskoj ulici u Sisku, u svrhu unaprjeđenja djelatnosti visokog obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno ostvarenja projekta sveučilišta u Sisku, dok je Sisačkoj biskupiji darovana nekretnina u petrinjskoj Župi Svetog Pape Ivana Pavla II., za izgradnju crkve.
 
Na sjednici je, između ostalog, donesena Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu. Raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću predlaže se izdvajanje za organizacije, i to: 35,00% onima koje promiču razvoj sporta; 4,00% onima koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti; 11,00% onima koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću; 19,31 % onima koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom; 4,01 % onima koje se bave tehničkom kulturom; 14,00% onima koje se bave kulturom; 1,50% onima koje se bave izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih; 11,18% onima koje pridonose razvoju civilnoga društva.
 
Donesena je i Odluka o proglašenju Projekta „Hoteli Plat“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske. Projekt se odnosi na rekonstrukciju hotelskog kompleksa Hoteli Plat u hotelski resort kategorije 4 i 5 zvjezdica kapaciteta približno 600 smještajnih jedinica. Projekt se financira privatnim kapitalom, na lokaciji Općina Župa dubrovačka u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Planirani rok završetka je 2019. godina. 

Vršitelju dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Vlada je dala prethodnu suglasnosti za prijenos prava vlasništva na nekretnini u Kninu, Kneza Domagoja 5, s Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Dom za starije i nemoćne osobe Knin, bez naknade.  Naime, zbog starosti objekta potrebna su značajna sredstva za obnovu i očuvanje njegove funkcionalnosti. U svrhu obnove, koristila bi se sredstva europskih fondova. Budući da Dom za starije i nemoćne Knin u svom djelovanju planira realizaciju mnogobrojnih projekata i prijavu na natječaje za financiranje iz sredstava EU fondova, za realizaciju projekata određeni postotak sredstava mora osigurati osnivač, a ulaganje u tuđu imovinu znatno bi produljilo i kompliciralo prikupljanje natječajne dokumentacije.
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade Republike Hrvatske i središnjim tijelima državne uprave koordinirat će pripremu zajedničke sjednice  Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zaključeno je na današnjoj sjednici. Naime, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, je 28. i 29. listopada 2016. godine boravio u službenom posjetu Bosni i Hercegovini. Prilikom sastanka s predsjedateljem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem dogovoreno je da se održi zajednička sjednica dviju vlada. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova izvijestit će Vladu Republike Hrvatske o pripremama u cilju utvrđivanja datuma održavanja sjednice. S obzirom da je posljednja zajednička sjednica održana u lipnju 2010. godine u Splitu, domaćin bi ovoga puta bilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Održavanje zajedničke sjednice neće zahtijevati dodatna financijska sredstva jer će se troškovi sudjelovanja pokriti iz redovitih proračunskih sredstava institucija čiji predstavnici će sudjelovati na sjednici.
 
Između ostalog, donesena je Odluka o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasništvu Republike Hrvatske, zatim Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja  pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja velike plave ribe (tune) u akvatoriju Vela Grška, u Općini Nerežišća, na otoku Braču, Odluka o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstva za otvorenu vlast te je dopunjena Odluka o davanju suglasnosti Gradu Jastrebarskom za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
 
 

Pisane vijesti