U svladavanju afričke svinjske kuge treba slušati savjete struke i znanosti, Vlada će snažno pomoći svinjogojcima

Slika /Vijesti/2023/Rujan/21 rujna/Vučković 2.jpg

Vlada je na današnjoj 251. sjednici donijela odluku o interventnoj pomoći radi ublažavanja posljedica epidemije uzrokovane pojavom afričke svinjske kuge na području Hrvatske za što je namijenjeno 4,5 milijuna eura te Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića kojom će se osigurati dugoročna održivost financiranja predškolskih ustanova, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.

Na početku sjednice potpredsjednici Vlade i ministri Tomo Medved i Branko Bačić izvijestili su o aktualnom stanju vezanom uz obnovu potresom pogođenih područja.
 
Hrvatske vode od potresa do danas utrošile 35,8 milijuna eura za zaštitu od štednog djelovanja voda
 

"Hrvatske vode na području Sisačko-moslavačke županije provode dvije osnovne vrste aktivnosti: aktivnosti na zaštiti od štetnog djelovanja voda i aktivnosti vodoopskrbe Medved istaknuo aktivnosti hrvatskih voda i vodoopskrbi", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
 
Izvijestio je da su se sredstvima iz Fonda solidarnosti provodili radovi na sanaciji sedam dionica nasipa na rijeci Kupi i Savi. Radovi su završeni za tri gradilišta, a na ostalima je rok završetka 15 studenoga 2023. godine, a utrošeno je 26,6 milijuna eura.
 
Od ostalih radova Medved je istaknuo završetak sanacije 108 urušnih vrtača za što je utrošeno 1,56 milijuna eura, dodavši da su Hrvatske vode iz Fonda solidarnosti, Nacionalnog plana otpornosti i oporavka i vlastitih sredstava, od potresa do danas utrošile su 35,8 milijuna eura.
 
Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine Branko Bačić izvijestio je da se privode kraju aktivnosti na izgradnji 131 drvene kuće na području Gline i Petrinje. Sisačko-moslavačka županija objavila je javni poziv za stambeno zbrinjavanje, a useljavanje u te kuće očekuje se tijekom listopada. Naglasio je da će te kuće u budućnosti služiti za proširenje kapaciteta domova umirovljenika u Glini i Petrinji.
 
"Završili smo aktivnosti na obnovi 157 stanova na području grada Zagreba i dijelom na području Sisačko-moslavačke županije u koje već useljavamo sugrađane koji su u nekom vrsti privremenog smještaja", poručio je Bačić.
 
Posebno je istaknuo da se, u samo četiri mjeseca, otkako je promijenjen model, u samoobnovu uključilo 247 građana te je na njihove račune uplaćeno 18 milijuna eura.
 
Od pojave afričke svinjske kuge u Hrvatskoj se provode propisane mjere
 
Vlada je donijela odluku o interventnoj mjeri pomoći radi ublažavanja posljedica epidemije uzrokovane pojavom afričke svinjske kuge, za što je namijenjeno 4,5 milijuna eura.
 
Provedbom odluke o interventnoj mjeri pomoći omogućuje se isplata interventne pomoći svim uzgajivačima, subjektima, fizičkoj ili pravnoj osobi koji do sada nisu ostvarili pravo pomoći ili su djelomičnom ostvarili pomoć iz Programa potpore sektoru svinjogojstva zbog onemogućene aktivnosti uslijed pojave ASK, rekla je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.
 
Kako je navela, omogućuje se uzgajivačima nadoknada tržišne vrijednosti za uginule i usmrćene svinje i nadoknada gubitka za uklonjene svinje od trenutka potvrde pojave bolesti u Hrvatskoj.
 
Pritom se iznos potpore utvrđuje sukladno broju, kategoriji i težini uginulih i usmrćenih svinja, na temelju zapisnika nadležnog veterinarskog inspektora Državnog inspektorata za sve svinje uklonjene u klaonici ili usmrćene u objektu (radi se o klaonicama koje je odredilo Ministarstvo poljoprivrede).
 
"Financijska sredstva potrebna za provedbu današnje vladine odluke procjenjuju se na 4,5 milijuna eura i osigurana su u državnom proračunu", kazala je Vučković.
 
Prema tablici iznosa financijske pomoći za uginule i usmrćene životinje koja se nalazi u obrazloženju odluke Vlade, za prasad i odojke do 35 kilograma financijska pomoć iznosi 100 eura po grlu, za tovne svinje dva eura po kilogramu žive težine, a za nazimice, krmače i neraste 650 eura po grlu.
 
Ministrica Vučković je podsjetila da je pojava ASK u Hrvatskoj potvrđena 26. lipnja ove godine te se u zonama ograničenja i zaraženim područjima provode propisane mjere.
 
Jedna od nužnih mjera, kako je kazala, je i provedba usmrćivanja i uklanjanja svinja u ugroženom području.
 
Jednaki kriteriji sufinanciranja ranog i predškolskog odgoja djece
 
Jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete želi se postići uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića koju je Vlada prihvatila na sjednici u četvrtak.
 
Prijedlogom Uredbe, koja se donosi radi osiguranja dugoročne održivosti financiranja predškolskih ustanova, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, godišnji iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića osigurava se općinama i gradovima za javne, ali i za privatne vrtiće na njihovom području.
 
Iznos se utvrđuje umnoškom - broja djece evidentirane u zajedničkom elektroničkom upisniku u tekućoj pedagoškoj godini, prosječne cijene smještaja po djetetu na razini RH te postotnog udjela od 6,25 posto do 50 posto utvrđenog ovom Uredbom prema skupinama razvijenosti iz Uredbe o indeksu razvijenosti.
 
Dodatni udio za lakši život na otocima i brdsko-planinskim područjima
 
Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs istaknuo je da je Vlada vodila brigu i kako olakšati život građana na otocima i u brdsko-planinskim područjima "za koje je predvidjela dodatni udio odnosno postotno uvećanje za 15 posto u odnosu na ostale gradove i općine".
 
Financiranje je predviđeno od 1. listopada "i jedan je od oblika pomoći općinama i gradovima jer će im donijeti dodatno rasterećenje proračuna", a u državnom proračunu u ovoj godini osigurano je 17,8 milijuna eura, dok je u proračunu za 2024. potrebno osigurati 70 milijuna eura, te 82,2 milijuna eura u 2025. 
 
Donošenje današnje uredbe omogućeno je nedavnim izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojima je, po prvi puta, propisana mogućnost da se u državnom proračunu osiguravaju sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića na temelju mjerila i kriterija koje uredbom propisuje Vlada.
 
"Država uredbom osigurava jednake kriterije kojima sufinancira rani i predškolski odgoj i obrazovanje za svako dijete, ali i omogućuje gradovima i općinama dodatna ulaganja u vrtiće, povećanje plaća te dodatna zapošljavanja potrebnih kadrova za unaprjeđenje kvalitete", naglasio je ministar.
 
"Isto tako, ovaj model financiranja otvara mogućnost za smanjenje, u nekim slučajevima čak u ukidanje, roditeljske participacije u cijeni dječjeg vrtića", dodao je Fuchs.
 
Ukupna ulaganja u nove vrtićke kapacitete iznosit će oko 530 milijuna eura
 

U obrazloženju uredbe Fuchs je dao i pregled dosadašnjih ulaganja u za dječje vrtiće i najavio daljnja. Naveo je tako da, unatoč značajnim ulaganjima od 2017. do danas, stopa sudjelovanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju još uvijek nije zadovoljavajuća odnosno "iznosi oko 79 posto obuhvata djece".
 
Razlog tome je, rekao je, s jedne strane nedostatak kapaciteta u dječjim vrtićima, ali i problem kako osigurati dugoročnu održivost i financiranje predškolskih ustanova, posebice u slabije razvijenim jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
 
"Stoga smo kao jednu od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu predvidjeli izgradnju novih kapaciteta dječjih vrtića za što smo do sada uložili više od 265 milijuna eura te u zadnjih pet godina povećali broj vrtićkih mjesta za 13.000", naveo je.
 
U predstojećem razdoblju, najavio je, predviđena su ulaganja u izgradnju novih kapaciteta dječjih vrtića "za što je osigurano još 260 milijuna eura iz europskih fondova".
 
"Tako će ukupna ulaganja u nove kapacitete iznositi oko 530 milijuna eura, a broj mjesta u vrtićima će se povećati za oko 39 tisuća", rekao je.
 
Očekuje se da će se postotak obuhvata djece koja sudjeluju u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u dobi od treće godine do polaska u školu, s početnih 78,8 posto (u 2020.), do 2027. godine povećati na više od 90 posto.
 
Vlada je na sjednici Ministarstvu obrane dala suglasnost za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna u idućoj godini za nabavu jednokratnog protuoklopnog prijenosnog raketnog sustava RGW 90 kratkog dometa.
 
Suglasnost MORH-u za protuoklopni prijenosni raketni sustav od 3,8 milijuna eura
 
"Navedeni raketni sustav u potpunosti zadovoljava potrebe Hrvatske vojske u pogledu zahtjeva za opremanjem postrojbi prijenosnim jednokratnim protuoklopnim raketnim sustavima", rekao je ministar obrane Mario Banožić.
 
Ukupna vrijednost nabave, uključujući PDV, iznosi 3.878.697,50 eura, a novac je planiran u državnom proračunu za ovu i iduću godinu, odnosno - u ovoj godini 1.241.183,20 eura i u idućoj 2.637.514,30 eura.
 
Za nedjelju, 29. listopada, Vlada je raspisala prijevremene izbore za članove Gradskog vijeća Orahovice budući da je Gradsko vijeće zbog nedostatka potrebnog broja članova, tj. kvoruma, bilo onemogućeno u održavanju sjednica i u donošenju odluka iz svoga djelokruga u razdoblju duljem od tri mjeseca. 
 
Stoga je Vlada najprije, 1. rujna, donijela rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća, a danas i odluku o raspisivanju prijevremenih izbora.
 
Suorganizacija 46. sjednica Opće komisije za ribarstvo FAO
 

Vlada je dala suglasnost i prihvatila suorganizaciju 46. sjednice Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja koja djeluje u okviru Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) koja će se održati od 6. do 10. studenoga 2023., u Splitu. Prihvaćen je i tekst Sporazuma između Vlade RH i Organizacije za hranu i poljoprivrede UN-a u vezi s domaćinstvom, a nositeljem i glavnim koordinatorom provedbe obveza u vezi sa suorganizacijom određeno je Ministarstvo poljoprivrede.
 
Donesene su odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, za službenike i namještenike u javnim službama, te su imenovani pregovarački odbori Vlade Republike Hrvatske.
Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu dano je ovlaštenje za provedbu postupka javne nabave elektroničke komunikacije usluge u nepokretnoj mreži i opreme.
 
Također, prihvaćena su godišnja izvješća o radi u financijska izvješća Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2021. i 2022. godinu.
 
Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad izložbom Ivana Meštrovića i međunarodnim simpozijem o Ivanu Meštroviću koju, u povodu 140. obljetnice kiparovog rođenja organizira galerija Klovićevi dvori u suradnji sa splitskim i zagrebačkim muzejima.
 
Predstavljajući točku, ministrica kulture i medije Nina Obuljen Koržinek izrazila je nadu da će se tijekom sljedeće godine završiti i obnova ateljea Meštrović na zagrebačkom Gornjem gradu te obnoviti oba Meštrovićeva muzeja u Splitu.
 
"Tako ćemo se dostojno prisjetiti ovog velikana hrvatske kulture i velikog hrvatskog domoljuba", poručila je Obuljen Koržinek.


 
 

Pisane vijesti