Ured za ljudska prava organizira seminar/trening «Kako prepoznati žrtvu trgovanja ljudima»

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske organizira seminar/trening za djelatnike Obiteljskih centara na temu "Kako prepoznati žrtvu trgovanja ljudima" dana 21. listopada 2008.g. od 11 do 14 sati u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice «Juraj Šižgorić» u Šibeniku, Poljana 6.

Seminar će obraditi temu nacionalnog referalnog mehanizma suzbijanja trgovanja ljudima uspostavljenog u Republici Hrvatskoj te važnost obrazovanja ciljanih skupina. Također, posebna pozornost posvetit će se identifikaciji žrtava trgovanja ljudima kao i psihološkim karakteristikama žrtava koje su preživjele traume.

Na seminaru će govoriti g. Luka Mađerić, predstojnik Ureda za ljudska prava i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, predstavnica Ministarstva unutarnjih poslova, gđa. Maja Mamula, psiholog, Ženska soba i gđa. Meri Katunarić, voditeljica skloništa za žrtve trgovanja ljudima.Najave