Uručivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru NPOO-a za projekte u vodnom gospodarstvu

U četvrtak, 3. kolovoza 2023., u 11 sati, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, uručit će se ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte u području vodnog gospodarstva, unutar Poziva Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda te Poziva Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa, a u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.
 
Radi se o ugovorima za 12 projekata ukupne vrijednosti od 86,2 milijuna eura, a korisnicima će ih uručiti ravnatelj Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer Mario Šiljeg, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i posebni savjetnik predsjednika Vlade Zvonimir Savić.

Najave