Uskoro potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s SAD-om

Slika /Vijesti/2022/11 studeni/17 studenog/VRH_5326.jpg

Prihvaćeno je Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Premijer Plenković rekao je da bi Konvencija trebala biti potpisana za desetak dana u SAD-u.

Na današnjoj sjednici Vlade potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o aktualnom stanju u procesu obnove Banovine.

Ministar je rekao da je s izvođačima radova ugovorena gradnja 578 zamjenskih obiteljskih kuća, u iznosu od 600 milijuna kuna te se nastavljaju radovi na izgradnji 20 višestambenih zgrada sa sveukupno 308 stanova.

U programu obnove obiteljskih kuća projektantima je dodijeljeno 8.531 obiteljska kuća, a izrađeno je 4.946 elaborata. Do sada je obnovljeno 3.856 obiteljskih kuća, dok se na 506 obiteljskih kuća izvode radovi.

Odobren je povrat sredstava po provedenom programu samoobnove za 358 zahtjeva u iznosu od 8,84 milijuna kuna. U tijeku je izbor izvođača za radove konstrukcijske obnove za 50 obiteljskih kuća, u vrijednosti od 16 milijuna kuna te je objavljena javna nabava za konstrukcijsku obnovu dvije višestambene zgrade u Sisku.

Sveukupno u procesu obnove ugovoreni su radovi i usluge u iznosu od milijarde i 417 milijuna kuna, a više od 122 milijuna kuna je u postupku ugovaranja.

Radi jačanja sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u hitnu saborsku proceduru upućene izmjene nekoliko zakona

Radi jačanja sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, u hitnu saborsku proceduru upućene su izmjene četiri zakona te zakon vezan uz ovlast Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora za vrijeme dok ne zasjeda.

U jedno saborsko čitanje upućene su tako izmjene i dopune Zakona o ustanovama, Zakona o udrugama, Zakona o zakladama te Zakona o trgovačkim društvima, a odnose se na mjere i aktivnosti temeljem Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koji je Vlada usvojila u svibnju.

Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina kazao je da je akcijskim planom predviđeno donošenje mjera i aktivnosti radi sprečavanja zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe te s ciljem transparentnosti podataka o pravnim osobama.

"U tom cilju bilo je potrebno uvesti mehanizme koji će osigurati provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe te spriječiti osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma da djeluju kao ravnatelji ustanova, osnivači udruga, zaklada, dioničari, udjelničari ili direktori. Pritom se uvodi zahtjev za provjeru kriminalne prošlosti tih osoba, uključujući provjeru ciljanih financijskih sankcija", kazao je državni tajnik.

Rekao je i da je propisano da osobe ovlaštene za zastupanje udruge, zaklade, strane udruge ili strane zaklade ne mogu obavljati tu funkciju ako su pravomoćno osuđene i za određena kaznena djela iz područja sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Radi jačanja učinkovitosti hrvatskog pravnog sustava zaštite prava djece propisano je i da osnivač udruge i osoba ovlaštena za zastupanje udruge, koja je u izravnom doticaju s djecom, ne može biti osoba pravomoćna osuđena za neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

Izmjenama Zakona o udrugama i Zakona o zakladama odgovarajuće je uređen i kontrolni mehanizam za provjeru svih podataka danih u fazi osnivanja pravne osobe te je tako dodatno propisana dužnost nadležnog upravnog tijela da radi utvrđivanja činjenica danih u izjavi po službenoj dužnosti provjeri točnost tih podataka u odgovarajuću službenoj evidenciji.

"Isto tako propisano je da se postojanje zapreke i izrečene mjere upisati u registre, čime se doprinosi transparentnosti podataka o pravnim osobama", istaknuo je Rukavina.

Zakoni su u hitnu proceduru upućeni jer je njihovo donošenje predviđeno u IV. kvartalu ove godine, a u hitnu je proceduru, radi osiguranja kontinuiteta državne vlasti, upućen i prijedlog zakona o ovlasti Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.

Ta se ovlast Vladi daje najviše na godinu dana, a prestaje joj 10. prosinca.

Uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom pomoć u iznosu od 2 milijuna kuna

Vlada je donijela Program pomoći uzgajivačima stoke zbog posljedica zaraze stoke bedrenicom, za što je u ovoj godini osigurano dva milijuna kuna.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković kazala je da su početkom srpnja ove godine na pašnjaku u Osekovu, u Parku prirode Lonjsko polje, kao i u naselju Osekovo u Sisačko-moslavačkoj županiji, prijavljena prva ugibanja stoke tada nepoznatog uzroka.

Veterinarske službe su poduzele sve radnje predviđene zakonom, a nakon što je kao uzrok ugibanja potvrđena bolest bedrenica, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo naredbu o mjerama za sprječavanju pojave i širenje bolesti.

Ministrica je rekla kako će na stočarstvo u pogođenom području mjera zabrane odvoza, prikupljanja, iznošenja i uporabe košenih krmnih trava, koja je bila potrebna zbog sigurnosti i zdravlja, imati dugoročan i negativan utjecaj. Također, odvoženje mlijeka u objekte za neškodljivo uklanjanje dovodi do ranog odbijanja teladi naviklih u sustavu krava-tele na hranidbu mlijekom majke, uz dodatnu hranidbu krmnim smjesama. Takav nagli prelazak na novu hranidbu kod teladi i junadi izaziva niz problema, dolazi i do značajnog smanjenja planiranog prirasta, a skupa zamjenska hrana dodatno opterećuje proizvodnju.

Naglasila je kako je provođenje mjera propisanih naredbom nužno zbog sigurnosnog i javno-zdravstvenog aspekta, no ima negativan utjecaj na stočarski sektor na tom području jer negativno utječe na sve faze proizvodnje i stavljanja na tržište proizvoda s gospodarstava tog područja.
Stoga se donošenjem Programa pomaže uzgajivačima stoke da ublaže poteškoće u poslovanju zbog mjera sprječavanja širenja bedrenicom.

Ovim programom pomoći, kako je kazala Vučković, omogućuje se nastavak stočarske proizvodnje u područjima u kojima su propisane mjere sprječavanja širenja bolesti te se omogućuje lakša nabavka novog rasplodnog materijala, kao i uzgoj vlastitog, što će omogućiti zadržavanje i poboljšanje genetskog potencijala.

„Provedbom programa pozitivno se utječe na ostanak stanovnika na ruralnim područjima“, zaključila je ministrica poljoprivrede.

Konvencijom sa SAD-om brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda

Vlada je donijela zaključak o prihvaćanju Izvješća o vođenim pregovorima za sklapanje Konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je da bi Konvencija između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak trebala biti potpisana za desetak dana u SAD-u.
Dodao je da se radi o vrlo važnom ugovoru s SAD-om na kojemu se dugo radilo.

Ministar financija Marko Primorac podsjetio je da je Vlada 30. rujna 2020. donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije. Izaslanstva hrvatske i američke vlade održala su od studenoga 2020. do ožujka 2022. godine pet krugova pregovora tijekom kojih je postignuta međusobna suglasnost o tekstu konvencije te su pregovori uspješno završeni.

Kazao je da će se Konvencijom postići brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta prihoda, kao i poboljšanje uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga te povećanje stupnja ukupne gospodarske aktivnosti obiju država.

Državne potpore u 2021. godini 4,2 posto manje

Prihvaćeno je Izvješće o državnim potporama u 2021. godini prema kojemu su ukupne potpore manje za 4,2 posto u odnosu na 2020. i iznosile su ukupno 20,2 milijarde kuna ili 4,7 posto BDP-a.

Potpore u industriji i uslugama iznosile su 12,6 milijardi kuna ili 2,9 posto BDP-a, a potpore za poljoprivredu i ribarstvo 7,6 milijardi kuna ili 1,8 posto BDP-a.

Od ukupno dodijeljenih potpora u industriji i uslugama, sektorske potpore iznosile su 5,6 milijardi kuna, a horizontalne potpore 3,7 milijardi kuna.

Potpore gospodarstvu zbog pandemije covida-19 iznosile su 3,2 milijarde kuna i činile su 25,7 posto udjela u potporama industriji i uslugama.

Potpore male vrijednosti iznosile su 1,4 milijarde kuna, a njihov udio u BDP-i iznosio je 0,34 posto.

"Unatoč svim krizama i poteškoćama u gospodarstvu, uključujući učinke potresa i pandemije, primjetno je smanjenje iznosa dodijeljenih potpora, a za očekivati je da će ubuduće kretanje potpora ovisiti i o mjerama koje su uključene u Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji se u bitnom dijelu oslanja i na potpore", rekao je ministar financija Marko Primorac.

Vlada je donijela odluku o upućivanju humanitarne pomoći poplavama pogođenoj Islamskoj Republici Pakistanu doprinosom u iznosu od 100.000,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan isplate. Upućivanje humanitarne pomoći provest će se u suradnji s Međunarodnom federacijom društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Izvor: Hina/Vlada

Pisane vijesti