Veliki napredak Republike Hrvatske na području suzbijanja trgovanja ljudima

U peta03. lipnja 2005. godine objavljeno je godišnje Izvješće State Departmenta o stanju trgovanja ljudima u svijetu. Navedenim Izvješćem pohvaljeni su rezultataktivnosti i napori koje je uložila Republika Hrvatska u području suzbijanja trgovanja ljudima u izvještajnom razdoblju.

U petak, 03. lipnja 2005. godine objavljeno je godišnje Izvješće State Departmenta o stanju trgovanja ljudima u svijetu. Navedenim Izvješćem pohvaljeni su rezultati, aktivnosti i napori koje je uložila Republika Hrvatska u području suzbijanja trgovanja ljudima u izvještajnom razdoblju, a što je rezultiralo njenim skidanjem s popisa zemalja na koje se potrebno motri zbog nedovoljnog angažmana te unaprijeđenjem u «Tier 2» skupinu, u koju su svrstane zemlje koje čine značajne napore u borbi protiv trgovanja ljudima.

«Tijekom razdoblja obuhvaćenog izvješćem, Hrvatska je počela intenzivirati napore u suzbijanju trgovanja ljudima i poduzela početne mjere poboljšanja svojeg djelovanja protiv trgovanja», kaže se u Izvješću State Depatrtmenta u kojem se ocjenjuje kako vlasti u 150 zemalja svijeta suzbijaju trgovanje ljudima.

U ovogodišnjem izvješću istaknuti su značajni pomaci u aktivnostima Vlade Republike Hrvatske vezano uz suzbijanje trgovanja ljudima, te značajan napredak u razvoju sustava i mreže nadležnih tijela državne uprave, pravosudnih tijela i organizacija civilnog društva koji omogućuju brzu reakciju i promptnu pomoć žrtvi. Pohvaljeno je imenovanje nacionalnog koordinatora, uspostava čvrstog zakonskog okvira za progon počinitelja kaznenog djela trgovanja ljudima te zaštitu žrtava trgovanja ljudima i osiguravanje novčanih sredstava za provedbu aktivnosti zacrtanih Nacionalnim programom i Operativnim planom za suzbijanje trgovanja ljudima.

Iako je potrebno osnažiti aktivnosti usmjerene na procesuiranje i kažnjavanje počinitelja kaznenih djela u svezi s trgovanjem ljudima, napredak hrvatske Vlade u području suzbijanja trgovanja ljudima zabilježen je kao značajan. Nesporno je da će se u narednom izvještajnom razdoblju aktivnosti usmjeriti upravo na poboljšanje onih segmenata koji su locirani kao najslabiji, ne bi li stvorili uvjeti za daljnji napredak Republike Hrvatske u odnosu prema suzbijanju trgovanja ljudima.

Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima i nacionalni koordinator pohvaljeni su za značajan napredak u području suzbijanja trgovanja ljudima uz poticaj da sa započetim aktivnostima nastavi i u budućnosti.

Uz višekratno isticanje uspješne suradnje, zaključeno je da su rezultati postignuti tijekom protekle godine dobar temelj za daljnji napredak.Pisane vijesti