Vlada: država će na domaćem tržištu izdati obveznica u vrijednosti tri milijarde kuna

ZAGREB, 5. srpnja 2007. (Hina) - Država će na domaćem tržištu izdati obveznica u vrijednosti tri milijarde kuna kojima će se otplatiti stari dugovi, odlučila je hrvatska Vlada koja je na današnjoj sjednici prihvatila i paket zakonskih prijedloga vezanih uz usklađenje hrvatskih zakona s europskim zakonodavstvom.

Nove će državne obveznice biti izdane 9. srpnja, imat će kamatnu stopu 4,75 posto, a dospjevat će 8. veljače 2017.

Tim se obveznicama neće povećavati dug države, jer će se koristiti za refinanciranje obveznica koje uskoro dospijevaju, kazao je državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman.

Izdanjem tih obveznica nastavlja se orijentacija države na domaće tržište kapitala. To je u posljednje tri godine rezultiralo i smanjenjem udjela države u ukupnom vanjskom dugu, a dug države je smanjen za 7,5 milijardi kuna u odnosu na 2004., istaknuo je Žigman.

Vlada je s današnje sjednice Saboru uputila prijedlog izmjena Zakona o željeznici kojima se definira da su gradnja, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture u interesu Republike Hrvatske, te pojednostavljuje i ubrzava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izvlaštenja.

Time gradnja i održavanje željezničke inftastrukture dobiva isti status kao cestogradnja, plinofikacija, kazao je ministar mora, turizma, prometa i razvitka Božidar Kalmeta, ističući da su pred željeznicom veliki projekti, kao što je projekt "nizinske pruge" do Rijeke.

Vezano pak za željeznički prijevoz i otvaranje tržišta na tom području, Vlada je Saboru uputila zakonski prijedlog zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga koja treba osigurati jednak i nediskriminirajući pristup svim sudionicima na tržištu željezničkih usluga pod jednakim uvjetima, odnosno osigurati otvoreno i nediskriminirajuće ponašanje između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

U paketu zakona koji se usklađuju s EU je i zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite kojim se određuju načela i sustav mjera za ostvarenje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, te postupak akreditacije zdravstvenih ustanova, a koji predviđa i osnivanje Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

S pravnom stečevinom EU usklađen je i prijedlog zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć koji svim građanima, bez obzira na materijalne i socijalne prilike, te bez obzira na državljanstvo, treba omogućiti pravo pristupa sudovima.

Ovisno o materijalnim prilikama, pravnu pomoć pružena na temelju predloženog zakona u cijelosti bi, ili djelomično financirala država.

Sam bi zakon stupio na snagu s početkom 2008., a kako je za njegovu potrebna priprema od godinu dana, pravo na pravnu pomoć građani bi mogli ostvarivati od početka 2009., najavila je ministrica pravosuđa Ana Lovrin.

U paketu zakonskog usklađenja s EU su i novi zakon o računovodstvu, kao i novi zakon o preuzimanju trgovačkih društava, kojim se uz ostalo propisuje obveza uprava da pravovremeno obavještavaju zaposlenike o svim saznanjima ili pregovorima vezano za preuzimanje, jasnije definiraju kriteriji, obveze i ciljevi preuzimanja, te zaštita interesa dioničara, posebno malih dioničara.Pisane vijesti