Vlada na sjednici prihvatila Program obnove i saniranja kuća na poplavljenim područjima

Slika /Vijesti/2014/Srpanj/3 srpnja/DSC_9642.jpg

„Sukladno ovom Programu obnavljat će se stambene zgrade čiji broj se, u trenutku donošenja Programa, procjenjuje na 2.689 stambenih zgrada i na 4.713 pomoćnih i gospodarskih zgrada u funkciji stambenih, 4.234 gospodarskih zgrada te 32 zgrade javne namjene“, pojasnila je ministrica Mrak Taritaš.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović uvodno se osvrnuo na Prijedlog strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, o kojoj se raspravljalo na današnjoj, 172. sjednici Vlade. Istaknuo je da je ova Strategija jako važna za Hrvatsku te da se na njoj radilo mjesecima. „Nastojali smo čuti što više mišljenja, prijedloga, znanja i struke“, rekao je pojasnivši da Prijedlog strategije sada odlazi u Sabor gdje neće biti pošteđen rasprave i kritika. „Ali tako je i zamišljeno“, dodao je premijer Milanović i nastavio: „Maksimalno smo se trudili da postignemo konsenzus. Ova strategija je jako važna za Hrvatsku. Ona mjerljiva i mjerit će se rezultati njezine provedbe“. Naglasio je da budućnost Hrvatske ovisi o tome kako će se ulagati u znanost. „To će biti razlika između uspjeha i neuspjeha i to se pokazuje kroz povijest, a naročito u zadnjih nekoliko desetljeća. U ovome su razlike između uspješnih i manje uspješnih država“. Kazao je da se Hrvatska nalazi u najuređenijem i najuspješnijem društvu. „Ali nismo pri vrhu te lige, nego pri njezinu dnu i ovo je način da se dignemo prema vrhu. Znam da zvuči ambiciozno, ali bez ambicije nema ničega“, zaključio je premijer Milanović.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta Vedran Mornar kazao je kako se na Prijedlogu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije dugo radilo te da je riječ o vrlo opsežnom dokumentu koji ne sadrži samo ciljeve, nego i mjere kojima će se postići ono što je definirano. Govoreći o glavnom cilju Strategije ministar Mornar istaknuo je da hrvatski obrazovni sustav treba osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima, u skladu sa sposobnostima svakog korisnika sustava, a hrvatski znanstveni sustav trebao bi unaprjeđivati ukupni svjetski fond znanja, te pridonositi boljitku hrvatskog društva, a osobito gospodarstva. Kazao je i kako se strategija sastoji od nekoliko poglavlja – bavi se cjeloživotnim učenjem, ranim i predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojem i obrazovanjem, visokim obrazovanjem, obrazovanjem odraslih te znanošću i tehnologijom.

Ministrica graditeljstva i prostornog uređenja Anka Mrak-Taritaš predstavila je Prijedlog programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, obnova zgrada, kojim se utvrđuju mjere obnove od poplavom prouzročenih građevinskih oštećenja zgrada javne namjene, gospodarskih zgrada i stambenih zgrada. „Sukladno ovom Programu obnavljat će se stambene zgrade čiji broj se, u trenutku donošenja Programa, procjenjuje na 2.689 stambenih zgrada i na 4.713 pomoćnih i gospodarskih zgrada u funkciji stambenih, 4.234 gospodarskih zgrada te 32 zgrade javne namjene“, pojasnila je ministrica Mrak-Taritaš. Program se donosi u svrhu saniranja posljedica katastrofe proglašene na području Vukovarsko-srijemske županije i to popravkom zgrada, ovisno o utvrđenom stupnju građevinskih oštećenja (za zgrade I, II ili III kategorije oštećenja) odnosno uklanjanjem zgrada i građenjem novih (zamjenskih) zgrada (za zgrade IV kategorije oštećenja). Za prvu kategoriju, gdje su znatno manja oštećena, građanima koji žele sami obnoviti kuću bit će osigurano 40 tisuća kuna, dok će se za drugu kategoriju osigurati 70 tisuća kuna. „Naši građani ne trebaju skupljati apsolutno nikakve papire. Sve što je potrebno učiniti, uradit će država za njih“, naglasila je ministrica i zaključila da će građani, nakon što se završi obnova, dobiti uporabnu dozvolu. Predsjednik Vlade Milanović kazao je da od sljedećeg tjedana počinje prava obnova. „Idemo punom snagom od sljedećeg tjedna. Nadzirat ću taj postupak na licu mjesta“, dodao je. Vlada je usvojila i Prijedlog programa potpora subjektima malog gospodarstva za saniranje posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, Prijedlog programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova vodnih građevina i zaštita zdravlja životinja i ljudi te Prijedlog programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije, gospodarenje otpadom.
 
Hrvatskom saboru upućen je i Konačni prijedlog zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta kojim se uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja potpora za očuvanje radnih mjesta, skraćivanjem punog radnog vremena i obrazovanjem ili osposobljavanjem radnika tijekom razdoblja u kojem ne rade iz opravdanih razloga. Potpore za očuvanje radnih mjesta dodjeljivat će se onim poslodavcima koji tijekom privremenog pada poslovnih aktivnosti, odnosno nakon ostvarenog gubitka u poslovanju, izrade program za očuvanje radnih mjesta, a regulirali su obveze poreza i doprinosa. Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić kazao je da se Konačni prijedlog u odnosu na Prijedlog zakona koji je bio na prvom čitanju u Hrvatskom saboru razlikuje, između ostalog, u tome da se rok za prikazivanje ostvarenog gubitka u poslovanju skraćuje za jednu godinu. Također se pojednostavljuje postupak dodjele potpore na način da je poslodavac dužan izraditi samo jedan program i to program za očuvanje radnih mjesta, te se, isto tako, precizira postotak broja radnika (do 25 posto od ukupnog broja zaposlenih radnika kod tog poslodavca) koji neće iz opravdanih poslovnih razloga raditi u razdoblju od najviše šest mjeseci, a koji će biti uključeni u obrazovanje ili osposobljavanje. Ministar je naglasio da je cilj Zakona da poslodavac u onom periodu kada nema posla, a ima naznaka da će se posao vratiti za tri do šest mjeseci, ne otpusti radnike, nego da to vrijeme iskoristi za dodatno obrazovanje. „Smatramo da ćemo ovim zakonom omogućiti da se očuva barem 2000 radnih mjesta u jednoj godini“, zaključio je ministar Mrsić.
 
Vlada je raspravljala i o Konačnom prijedlog zakona o faktoringu čiji je cilj osigurati stabilnost tržišta i pravnu učinkovitosti faktoring transakcija. Naime, faktoring transakcijama poboljšava se likvidnost poslovanja, a što onda pozitivno utječe na rentabilnost i kreditnu sposobnost malih i srednjih poduzeća. Ministar financija Boris Lalovac osvrnuo se na primjedbu iznesenu tijekom rasprave o Prijedlogu zakona o faktoringu u Hrvatskome saboru vezanu uz sam naziv „faktoring“ kazavši kako to nije prihvaćeno jer je u većini europskih zemalja „faktoring“ uvriježena riječ, te se veže uz brojne druge zakone.
 
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina predstavio je Prijedlog zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Pojasnio je kako je cilj komasacije poljoprivrednog zemljišta okrupnjavanje posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihovoga ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi. Prema prvim pokazateljima komasacijom treba biti obuhvaćeno oko 280.000 ha poljoprivrednoga zemljišta na području Republike Hrvatske. Prioritetno u odnosu na ukupno planirane površine, komasacijom je potrebno obuhvatiti 90.000 ha, u prvom šestogodišnjem razdoblju od 2015. do 2020. godine. S obzirom da se troškovi komasacijskih operacija procjenjuju na 3.000,00 kuna po hektaru za provođenje prioritetnog plana komasacije u prvom šestogodišnjem razdoblju ukupni troškovi se procjenjuju na 270 milijuna kuna, odnosno prosječno godišnje 45 milijuna kuna. Troškovi komasacijskih operacija osiguravat će iz sredstava Europskog fonda za ruralni razvoj te državnog proračuna Republike Hrvatske, na poziciji Agencije za poljoprivredno zemljište. „Donošenje ovog zakona izuzetno je važno zbog podizanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje“, zaključio je ministar Jakovina.
 
Prihvaćeno je Izvješće o provedbi provjere broja i vjerodostojnosti potpisa birača iz Zahtjeva za raspisivanje referenduma Građanske inicijative „Stožer za obranu hrvatskog Vukovara“. Ministar uprave Arsen Bauk izvijestio je da je Ministarstvo uprave 29. travnja 2014. godine zaprimilo od Hrvatskog sabora 19 kutija s prikupljenim potpisima Građanske inicijative „Stožer za obranu hrvatskog Vukovara“ s popratnim dopisom. U popratnom dopisu Inicijative je stajalo da se predaje 19 kutija koje sadrže 7459 potpisnih knjiga s iskazanim potpisima građana. Ministarstvo uprave je organiziralo pregled dostavljenog materijala, popisalo serijske brojeve potpisnih knjiga te utvrdilo da se u 19 dostavljenih kutija nalazi 7457 potpisnih knjiga s ukupno 598.780 potpisa.

Između ostalog, Vlada Republike Hrvatske prihvatila je pokroviteljstvo nad 18. sportskim igrama mladih 2014. godine.
 
 

Pisane vijesti | Planiranje i izgradnja