Vlada nastavlja jačati mehanizme borbe protiv korupcije

Slika /Vijesti/2022/05 svibanj/6 svibnja/VRH_3907.jpg

Na današnjoj 117. sjednici Vlada je donijela Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, izmjene i dopune Zakona o Vladi te Kodeks ponašanja državnih službenika u tijelima državne vlasti čime su napravljeni iskoraci u jačanju preventivnih antikoruptivnih mehanizama i ispunjene preporuke GRECO-a. Vlada je danas donijela i odluku o nastavku financiranja usluge osobne asistencije za više od tisuću korisnika ove usluge za što će u ovoj i idućoj godini iz proračuna izdvojiti 60 mil. kuna, a povisila je i iznos najvišeg ukupnog mjesečnog mirovinskog primanja za ostvarivanje tzv. energetskog dodatka.

Na početku 117. sjednice Vlade potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izvijestio je o poduzetim aktivnostima u pogledu sanacije posljedica potresa kazavši da su na jučer održanom sastanku Stožera donijeli odluku da Hrvatske vode nastave aktivnosti u programu saniranja 102 urušne vrtače na području Općine Donji Kukruzari u vrijednosti 15, 5 milijuna kuna.
 
Rekao je da su dosad nekonstrukcijskom obnovom obnovljene 2354 obiteljske kuće, a u tijeku su radovi na 910 obiteljskih kuća.
 
"Kao priprema za obnovu dosad je izrađeno 3775 elaborata za nekonstrukcijsku obnovu, angažirana su 44 gospodarska subjekta, a za mjeru je dosad utrošeno 92,89 milijuna kuna.
Ugovorena je izgradnja 216 zamjenskih obiteljskih kuća. Radovi su u vrijednosti 195 milijuna kuna. S vlasnicima objekata potpisano je 59 ugovora za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća", rekao je potpredsjednik Medved.
 
Članovi Vlade ostaju bez imuniteta ako se sumnja u koruptivna djela
 
Vlada je na današnjoj sjednici donijela i Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske te Kodeks ponašanja državnih službenika u tijelima državne vlasti.
 
Vlada je u petak na sjednici predložila izmjene Zakona o Vladi RH kojima se predviđa ukidanje imuniteta članovima Vlade ako se radi o koruptivnom djelu za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti i usvojila Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.
 
"U skladu s programom Vlade, ukidamo imunitet članovima Vlade za koruptivna kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti. Takvi će se kazneni postupci moći voditi bez prethodnog odobrenja Vlade", rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica o izmjenama zakona koje su upućene u saborsku proceduru.
 
Prema važećim zakonskim odredbama, članovi Vlade imaju imunitet od kaznenog postupka za sva djela za koja je kazna do pet godina zatvora.
 
Izmjene Vlada predlaže radi jačanja preventivnih antikoruptivnih mehanizama, a ispunjavaju se i preporuke iz Izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a.
 
Njima se preciznije uređuju ovlasti i dužnosti glavnog tajnika Vlade, te status posebnih savjetnika i članova savjeta koje osniva Vlada.
 
Propisuje se tko može biti imenovan za člana savjeta te da podaci o članovima savjeta i posebnim savjetnicima moraju biti javno objavljeni.
 
Posebni savjetnici i članovi savjeta morat će potpisati Izjavu o interesima i nepristranosti, a na taj se način, ističe Malenica, uređuje kako oni moraju obavljati svoje poslove. "Posebno se uređuje pitanje njihove nepristranosti i izbjegavanje sukoba interesa", naglasio je.
 
Kodeks ponašanja državnih dužnosnika
 
Vlada je usvojila Kodeks ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti kojim su utvrđena etička načela i pravila ponašanja na temelju kojih oni trebaju postupati tijekom obnašanja dužnosti, te je uređen sastav i djelokrug rada nadzornog tijela - Vijeća za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti.
 
Kodeksom koji predlažemo, kaže Malenica, jačamo preventivno djelovanje u pogledu sprečavanja nedopuštenog ponašanja, zaštite javnog interesa i jačanja odgovornosti dužnosnika u obavljanju povjerene dužnosti.
 
"Kodeks je dodana vrijednost već postojećem pravnom okviru u području sprečavanja sukoba interesa, prava na pristup informacijama, fiskalnoj odgovornosti i području suzbijanja korupcije jer njime jačamo integritet visokih dužnosnika", rekao je.
 
Kodeksom se uspostavljaju jasna pravila ponašanja dužnosnika u pogledu deklariranja interesa i imovine, zabrane primanja darova, kontakata s trećim osobama, nagrada i priznanja.
 
Vijeće za primjenu Kodeksa imenovat će Vlada, a jednom godišnje ono će Vladi podnositi izvješće, dodao je Malenica.
 
U Sabor je Vlada uputila i konačni prijedlog izmjena Zakona o pravu na pristup informacijama kojima se taj zakon usklađuje s Direktivom o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.
 
Taj je zakon, istaknuo je ministar, važan instrument osiguranja transparentnosti tijela javne vlasti, a predloženim su izmjenama napravljeni iskoraci u implementaciji.
 
Nastavak financiranja usluge osobne asistencije osoba s invaliditetom
 
Temeljem današnje odluke Vlade nastavlja se s financiranjem usluge osobne asistencije iz sredstava državnog proračuna, za što je u ovoj i idućoj godini potrebno 60 milijuna kuna, osobama s invaliditetom koje tu uslugu trenutno koriste temeljem projekata financiranih sredstvima iz EU.
 
"Odlukom se uređuje nastavak financiranja usluge osobne asistencije osobama sa invaliditetom, procjenjujemo za više od tisuću korisnika ove usluge ", rekao je u petak na sjednici Vlade ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi Marin Piletić.
 
Za osiguranje kontinuiteta ove iznimno osjetljive usluge za postojeće korisnike nužno je osigurati dodatna sredstva Ministarstva rada i to ukupnom iznosu od 50 milijuna kuna za tekuću godinu i 10 milijuna u sljedećoj godini, naveo je.
 
Novac je osiguran preraspodjelom sredstava u okviru državnog proračuna.
 
Vlada je izmijenila i Odluku o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena, tzv. Energetski dodatak, povećavši iznos najvišeg ukupnog mjesečnog mirovinskog primanja iznad kojeg korisnici mirovine ne ostvaruju pravo na to jednokratno novčano primanje sa 4000 kuna na 4100 kuna.
 
"Ovu odluku donosimo in favorem naših umirovljenika", istaknuo je premijer Andrej Plenković.
 
Odluka je donesena budući da je nakon redovitog usklađivanja mirovine utvrđen određen broj umirovljenika koji zbog usklađivanja neće ostvariti pravo ili će ostvariti pravo na manji iznos jednokratnog novčanog primanja.
 
"Zbog redovitog usklađivanja mirovine za 2,24 posto od 1. siječnja, utvrđen je određen broj umirovljenika koji zbog usklađivanja neće primiti ili ne bi trebali primiti takozvani energetski dodatak ili će ostvariti pravo na manji iznos zbog prelaska u viši razred obuhvata korisnika.", objasnio je ministar Piletić.
 
Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine određen je u odnosu na iznos ukupnog mjesečnog mirovinskog primanja u rasponu od 400 do 1200 kuna, a za njegovu isplatu procijenjena su ukupna sredstva od 480 milijuna kuna za više od 735.000 umirovljenika.
 
Sufinanciranje prijevoza putnika u cestovnom prometu s 428,1 milijun kuna
 

Vlada je danas dala suglasnost Ministarstvu prometa da s jedinicama lokalne, regionalne samouprave i gradom Zagrebom sufinancira prijevoz putnika u cestovnom prometu kao javnu uslugu u razdoblju od 2022. do 2024. godine, najviše do 428,1 milijun kuna  na godinu.
 
"Taj godišnji iznos raspodjeljivat će se županijama i to u iznosu do maksimalno 75 posto ukupnog javnog doprinosa u cijeni javne usluge koji će ugovoriti pojedina županija, a najviše do iznosa koji je utvrđen tablicom raspodjele", rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
 
Sredstva iz državnog proračuna će se, ovisno o dinamici sklapanja pojedinih ugovora o javnoj usluzi, dodjeljivati jedinicama regionalne samouprave.
 
Način, rokovi prijenosa i trošenja sredstava, kontrola namjenskog trošenja doznačenih sredstava, mogućnost obustave i povrata sredstava te način izvješćivanja od strane korisnika sredstava, regulirat će se ugovorom.
 
Sredstva potrebna za provođenje odluke osigurana su u državnom proračunu za 2022. godinu (130,39 milijuna kuna) i projekcijama za 2023.i 2024 s po 428,1 milijun kuna.
 
Osigurana su i proračunska sredstva za javni međumjesni prijevoz za učenike srednjih škola u ukupnom iznosu od 277,2 milijuna kuna.
 
Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za gradonačelnika Splita te Novske

 
Prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Splita održat će se u nedjelju 26. lipnja, a izbori za gradonačelnika te zamjenika gradonačelnika Novske u nedjelju 12. lipnja, odlučila je Vlada u petak, donijevši i rješenje o raspuštanju splitskog Gradskog vijeća.
 
Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica podsjetio je na sjednici Vlade da su splitski gradonačelnik i njegovi zamjenici podnijeli ostavke 8. travnja, čime im je prestao mandat te se, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, raspisuju izbori jer im je mandat prestao prije isteka dvije godine.
 
Budući da je 20 od 31 vijećnika splitskog Gradskog vijeća podnijelo ostavke na dužnost, što znači da da je Gradsko vijeće trajno ostalo bez potrebnog broja članova za rad i donošenje odluka, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Vlada je donijela i rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća.
 
Prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Novske raspisani su za nedjelju 12. lipnja budući da je Marin Piletić podnio ostavku na gradonačelničku dužnost jer je imenovan na dužnost ministra koja je nespojiva s dužnošću gradonačelnika.
 
Na današnjoj Vladinoj sjednici prihvaćeni su i Nacrt kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te Nacrt temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, čije je potpisivanje s predstavnicima sindikata predviđeno nakon Vladine sjednice.
 
Izvor: Hina / VladaPisane vijesti