Vlada pokreće postupak pregovora o izmjenama i dopunama kolektivnih ugovora zaposlenih u državnim i javnim službama

Slika /Vijesti/Vijesti fotografije/ožujak/16 ožujka/H20160316000604.JPG

Ministrica rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić kazala je na sjednici Vlade da su u Prijedlogu državnoga proračuna sredstva za materijalna prava u državnim i javnim službama planirana u manjem iznosu te je neophodno potrebno pokrenuti pregovore za izmjene i dopune navedenih prava

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Tomislav Tolušić predložio je izmjenu Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Naime, 10. rujna 2015. godine Vlada je donijela Uredbu o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Slijedom navedenog pripajanja te dodjeljivanja novih funkcija navedenoj Središnjoj agenciji za financiranje programa u novom financijskom razdoblju 2014.-2020. potrebno je izmijeniti Uredbu kako bi se uz postojeće djelatnosti, uvrstile i nove koje su povezane s pripajanjem Agencije za regionalni razvoj i preuzimanjem njenih djelatnosti.

Također, što se tiče imenovanja Nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje s Europskom unijom, ministar Tolušić objasnio je da je, s obzirom da je zamjenik ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije razriješen dužnosti, potrebno imenovati novog Nacionalnog koordinatora te predložio da se Sonja Bošnjak, zamjenica ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije imenuje na tu dužnost.

Hrvatski sabor, odnosno Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora, predložio je da se 2016. godina proglasi "Godinom Nikole Šubića Zrinskog", a ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar naglasio je da podržava tu inicijativu te Vlada predlaže Saboru da prihvati prijedlog.

„Zbog utvrđenih makroekonomskih neravnoteža i potrebe njihovoga otklanjanja, u okviru obveza iz Europskog semestra, Procedure prekomjernoga deficita te Programa konvergencije o provedbi mjera ekonomske politike, potrebne su mjere korekcije prekomjernog proračunskog manjka u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju te su zbog toga u Prijedlogu državnoga proračuna za 2016. godinu i projekcijama smjernica za 2017. i 2018. godinu sredstva za materijalna prava u državnim i javnim službama planirana u manjem iznosu“, kazala je ministrica rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić i dodala da je zbog nedostatka sredstava neophodno potrebno pokrenuti postupak pregovora, o sklapanju ili izmjena i dopuna izvora tih prava. Radi se o pravima temeljenim na Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama , kojima je ugovoreno pravo na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora i godišnje nagrade za Božićne blagdane, Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojima je ugovoreno postotno uvećanje koeficijenta plaće za 4,8 i 10 posto po osnovi ostvarenih godina radnog staža, Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama kojima je određeno da se osnovica za izračun plaće u javnim službama uveća za 6 posto godišnje, ako bi rast međugodišnjeg realnog tromjesečja BDP-a za dva tromjesečja uzastopno u prosjeku iznosio 2 ili više posto, Sporazuma o osnovici plaće za državne službenike u kojem je navedeno da, kada službeni pokazatelji ukažu na rast realnog BDP-a na međugodišnjoj razini 2 i više posto za dva uzastopna tromjesečja, će se osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike iz siječnja 2009. godine, odnosno u visini 5. 415,37 kuna bruto,primijeniti automatski od prvog siječnja iduće godine. „Slijedom navedenoga je neophodno pokrenuti postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma te, u tom cilju, imenovati pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske“, kazal je ministrica.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za kolektivne pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnoga ugovora za službenike i namještenike u javnim službama imenuju se potpredsjednik Vlade Božo Petrov, ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić, ministar financija Zdravko Marić, ministar zdravlja Dario Nakić, ministar znanosti, obrazovanja i sporta Predrag Šustar, ministrica socijalne politike i mladih Bernardica Juretić i ministar kulture Zlatko Hasanbegović.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za kolektivne pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnoga ugovora za državne službenike i namještenike imenuju se potpredsjednik Vlade Božo Petrov, ministrica uprave Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica rada i mirovinskoga sustava Nada Šikić, ministar financija Zdravko Marić, ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić ministar pravosuđa Ante Šprlje, ministar obrane Josip Buljević.

Ministar Tolušić  predložio je da Vlada prihvati pokroviteljstvo nad Međunarodnim investicijskim forumom Dubrovnik 2016. – "Pametne zajednice – pametne investicije", koji će se održati u Dubrovniku od 14. do 15. travnja 2016. godine, što je Vlada i prihvatila.

Što se tiče dopunskih točaka, zamjenik ministra zdravlja Ivan Bekavac govorio je o amandmanu Vlade na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih ustanova, kojim se dodaje odredba o sporazumu između Ministarstva zdravlja, osnivača javne ustanove u zdravstvu i javne ustanove u zdravstvu. Sporazumom će se utvrditi način podmirivanja nastalih i nepodmirenih obveza u razdoblju od 31. prosinca 2013. do 31. prosinca 2015. godine.

Ministar financija Zdravko Marić kazao je da, radi otklanjanja mogućih nejasnoća u primjeni, Vlada predlaže amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, kojim se definira se što je aranžman te se propisuje da aranžman predstavlja bilo koju poslovnu transakciju, aktivnost, shemu, sporazum, obvezu ili događaj, a može se sastojati od više mjera ili dijelova.Foto:Hina
 

Pisane vijesti