Vlada usvojila Nacionalni program za mlade vrijedan 7,9 milijuna eura

Slika /Vijesti/2023/Lipanj/09 lipnja/mladi.jpg

Nacionalni program za mlade strateški je dokument koji sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera koje provodi pet tijela državne uprave – istaknula je Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te dodala kako su usvojene i izmjene Zakona o savjetima mladih.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 7. lipnja usvojila Nacionalni program za mlade od 2023. do 2025. godine koji je izradio Središnji državni ured za demografiju i mlade, u suradnji s predstavnicima tijela državne uprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. Usvojen je i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih koji je upućen u Hrvatski sabor.

"Nacionalni program za mlade strateški je dokument koji sadrži 6 prioritetnih područja s 28 mjera koje provodi pet tijela državne uprave, a ukupna sredstva za provedbu programa iznose 7.9 milijuna eura", kazala je Željka Josić, državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
Prioritetna područja Nacionalnog programa za mlade su Rad s mladima, Participacija mladih u društvu, Obrazovanje mladih, Mladi i Europska unija, Mladi u ruralnim područjima te Zdravlje i kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa.

Cilj Nacionalnog programa za mlade je stvoriti strateški okvir za razvoj mladih te ih potaknuti da što bolje iskoriste svoje potencijale i steknu vještine potrebne za njihovo uključivanje u društvo.

Nacionalni program za mlade sadrži i aneks koji obuhvaća najvažnije sektorske mjere za mlade Vlade od 2016. godine do danas, koje su se provodile ili se provode od strane pojedinih ministarstava, u iznosu većem od 2,4 milijarde eura. Josić je podsjetila na rekordna ulaganja u mjere zapošljavanja mladih u iznosu od gotovo milijardu eura što je značajno pridonijelo zapošljavanju mladih i njihovom ekonomskom osamostaljivanju. Navela je kako je u razdoblju od 2017. do 2021. kroz mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno ukupno 75.066 osoba.

Poreznim olakšicama obuhvaćeno gotovo 150 tisuća mladih na godišnjoj razini

"Poreznim olakšicama obuhvaćeno je gotovo 150 tisuća mladih na godišnjoj razini, dok je oko 30 tisuća mladih obitelji diljem Hrvatske zahvaljujući mjerama Vlade riješilo svoje stambeno pitanje", kazala je Josić, dodajući da je posebna pozornost bila posvećena studentima – rekordno je podignuta minimalna studentska satnica, povećani su iznosi i broj državnih socio-ekonomskih stipendija, uloženo je u studentski smještaj diljem Hrvatske te je zadržana ista cijena studentskog obroka unatoč inflatornim pritiscima.

Državna tajnica je istaknula kako se izmjenama i dopunama Zakona o savjetima mladih želi unaprijediti savjetovanje s mladima u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini. Predloženo je uvođenje naknade za rad članovima Savjeta do 27 eura, naknada troškova smještaja neposredno vezanih uz rad Savjeta te je olakšano osnivanje savjeta mladih.

Isto tako, radi olakšavanja rada Savjeta mladih u općinama, gradovima i županijama i u skladu s načinom života mladih ljudi, predloženo je da se sjednice Savjeta mladih održavaju elektroničkim putem, dok se lokalnim jedinicama omogućuje osnivanje centara za mlade.

Predloženo je i osnivanje Savjeta mladih Republike Hrvatske kao koordinativnog tijela Savjeta mladih koje usklađuje rad svih savjeta mladih, prati i promiče interese mladih na nacionalnoj razini te upravlja aktivnostima u međunarodnoj suradnji.

"Uspostavljenjem i djelovanjem Savjeta mladih želi se postići bolja komunikacija mladih i donositelja odluka te veći angažman mladih u lokalnoj sredini kako bi se povećala kvaliteta života u lokalnoj zajednici", kazala je Josić.

Izvor: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Pisane vijesti